วัดโพธิคุณ จัดงานบำเพ็ญกุศลครบรอบ 84 ปีชาตกาลหลวงพ่อมหาวิบูลย์พุทธญาโณ อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิคุณสมโภชเสาเสมาธรรมจักรรางวัลพระราชทานสาขาเผยแพร่พระพุทธศาสนาในประเทศ

ที่ศาลาปฏิบัติธรรมอนุสรณ์ 80 ปี วัดโพธิคุณ ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตากพระครูสุธีวุฒิคุณ รองเจ้าคณะอำเภอแม่สอด เจ้าอาวาสวัดโพธิคุณ พร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์ หลงพ่อมหาวิบูลย์ พุทธญาโณ ได้ร่วมจัดงานบำเพ็ญกุศลครบรอบ 84 ปี ชาตกาลหลวงพ่อพระมหาวิบูลย์ พุทธญาโณ อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิคุณ โดยมีนายสมนึก ปาปะเกวัฒนธรรมจังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะศรัธทาเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ได้มีการประกอบพิธีสวดทักษิณานุปทาน สวดมนต์ไหว้พระรับศีลและสวดธัมมนิยาม เพื่อรำลึกถึงหลวงพ่อมหาวิบูลย์ พุทธญาโณ
นอกจากนี้ ทางวัดได้มีการจัดพิธีมอบทุนการศึกษา เพื่อสืบสานปณิธานของหลวงพ่อมหาวิบูลย์

โดยมีพระสุนทรสมาจาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอแม่สอด ร่วมเป็นประธานมอบทุนการศึกษาแก่พระสงฆ์และสามเณร ที่สอบนักธรรมและบาลีสนามสอบ ได้ตลอดจนการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษา และมอบเงินบริจาคต่างๆ ให้กับหน่วยงานสาธารณกุศล ต่างๆ ประกอบด้วยการมอบทุนนักธรรมชั้นตรี จำนวน 5 ทุนๆละ 1,500 บาท มอบทุนนักธรรมชั้นโท จำนวน 5 ทุนทุนละ 2,000 บาท ทุนนักธรรมชั้นเอก จำนวน 2 ทุนๆละ 3,000 บาท มอบทุนบาลีชั้นประโยคเปรียญธรรม 3 จำนวน 2 ทุนๆละ 15,000 บาทมอบรางวัลอาจารย์สอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลี ประจำสำนักศาสนศึกษาวัดโพธิคุณ จำนวน 9 ท่าน ร่วม กว่า 4 หมื่นบาท สมทบกองทุนการศึกษาคณะสงฆ์อำเภอแม่สอด จำนวน 20,000 บาท มอบสมทบกองทุนเผยแพร่คณะสงฆ์อำเภอแม่สอด จำนวน 20,000 บาท บริจาคเพื่อเติมเพิ่มเติมสมทบช่วยค่ารักษาพยาบาลพระภิกษุสามเณรโรงพยาบาลแม่สอด จำนวน 5,000 บาท มอบทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาจำนวน 2 ทุน จำนวน 8,000 บาท มอบทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 4 ทุนทุนละ 2,000 บาท มอบทุนการศึกษาระดับมัธยมตอนต้นจำนวน 13 ทุนๆละ 1,500 บาทและมอบทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อีก จำนวน 37 ทุนทุนละ 1,000 บาท ซึ่งรวมการมอบทุนในครั้งนี้และการสนับสนุนด้านต่างๆ เป็นเงินกว่า 2 แสนบาท

สำหรับการมอบทุนนิธิหลวงพ่อมหาวิบูลย์พุทธญาโณวัดโพธิคุณได้ปรารภเหตุการณ์การก่อตั้งมูลนิธิมูลนิธิเพื่อจะสืบสานปณิธานของหลวงพ่อมหาวิบูลย์พุทธญาโณอดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิคุณที่ท่านมีความประสงค์จะหาปัจจัยจัดตั้งกองทุนสักอย่างหนึ่งเพื่อสนับสนุนการศึกษาของพระสงฆ์สามเณรนักเรียนนักศึกษา ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่พระภิกษุสามเณรที่อาพาธและบูรณะปฏิสังขรณ์วัดโพธิคุณ โดยทางคณะสงฆ์วัดโพธิคุณ นำโดยพระครูสุธีวุฒิคุณเจ้าอาวาสวัดโพธิคุณ รูปปัจจุบันและรองเจ้าคณะอำเภอแม่สอด ตลอดจนลูกศิษย์ของหลวงพ่อมหาวิบูลย์พุทธญาโณได้มีความเห็นพร้อมกันว่าควรสืบสานแนวทางที่หลวงพ่อได้ปรารภไว้ให้สำเร็จที่ได้วางแนวทางในการจัดตั้งทุนนิธิเพื่อเป็นการระลึกถึงและเพื่อประกาศเกียรติคุณความดีของหลวงพ่อพระมหาวิบูลย์ที่มีต่อพระพุทธศาสนา และลูกศิษย์ทุกคนจึงได้ใช้ชื่อ ทุนนิธิหลวงพ่อพระมหาวิบูลย์ วัดโพธิคุณ โดยมีวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของหลวงพ่อ คือขอให้นำเฉพาะดอกผลที่เกิดขึ้นจากเงินต้นเท่านั้นมาใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์หลักที่ทั้งหลัก 3 ประการดังกล่าว จะมีการตั้งคณะกรรมการบริหารทุนนิธิ ขึ้นเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวโดยถูกวิธีนั้นเริ่มก่อตั้งโดยที่ 4 มิถุนายน 2555 ถึงวันนี้รวมเวลาการก่อสร้างประมาณ 7 ปีปัจจุบันทุนนิธิมียอดสุทธิ 8 ล้านสามแสนสี่หมื่นบาท

นอกจากนี้ในบรรยากาศจะมีการจัดงานสมโภชเสาเสมาธรรมจักรรางวัลพระราชทานสาขาเผยแพร่พระพุทธศาสนาในประเทศแก่พระครูสุธีวุฒิคุณ เจ้าอาวาสวัดโพธิคุณ รองเจ้าคณะอำเภอแม่สอด ซึ่งท่านได้ร่วมทุ่มเทในการส่งเสริมพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะการศึกษาเล่าเรียนพระธรรม ทำจนทำให้พระสงฆ์สามเณรในวัดโพธิคุณ จนประสบความสำเร็จทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลี อย่างไรก็ตามก็ตามภายในงานมีคณะศรัทธาความจัดโรงทานเลี้ยงอาหารแก่ผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น