565

บชร.3 จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ บริการทางการแพทย์ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ จ.สุโขทัย(คลิป)

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 พล.ต.กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 /ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ส่งกองพันทหารเสนารักษ์ที่ 23 (พัน.สร.23) จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ทางเรือท้องแบน นำโดย พ.ต.หญิง ทักษพร รุ่งศรี เพื่อเข้าเยี่ยมและตรวจสุขภาพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พื้นที่หมู่ที่ 1 ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย

พร้อมกับให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพในช่วงน้ำท่วม เพื่อป้องกันโรคต่าง ๆ จากนั้นได้มอบสิ่งของ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ในพื้นที่น้ำท่วมสูงไม่สามารถออกนอกพื้นที่ได้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น

 

Cr:fc/pannee susadeepheang