พุทธศาสนิกชนนับ10,000 คน หลั่งไหลร่วมพิธีเปลี่ยนผ้าครองสรีระร่างครูบาอภิชัยขาวปี และทำบุญครบรอบมรณะกาล 42 ปี

วันที่ 3 มีนาคม 2562  นายวรยุทธ เนาวัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา ประเพณีครูบาอภิชัยขาวปี “ทำบุญประเพณีครบรอบ 42 ปี มรณกาลครูบาเจ้าอภิชัยขาวปี” ประจำปี 2562 ณ วัดพระพุทธบาทผาหนาม ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยมีคณะศิษยานุศิษย์ร่วมกันจัดงานประเพณีเปลี่ยนผ้าครองสรีระร่าง ครูบาอภิชัยขาวปี ระหว่างวันที่ 1 – 4 มีนาคม 2562

ภายในงานมีพิธีเปลี่ยนผ้าครองพระสารีระครูบาเจ้าอภิชัย ขาวปี พิธีหล่อรูปเหมือนครูบาเจ้าอภิชัย ขาวปี ครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนา ถวายโฮงหลวง(ครูบาเจ้าอภิชัย ขาวปี) การก่อเจดีย์ทรายเขาวงกต และจะมีการทำบุญตักบาตร ถวายโฮงหลวง ในวันที่ 4 มีนาคม เวลา 07.00 น.

ครูบาอภิชัยขาวปี ได้บวชเป็นศิษย์ครูบาศรีวิชัย ตั้งใจเฝ้าอุปัฎฐากอาจารย์ ร่ำเรียนกัมมัฎฐานและอักษรสมัยจนจบ พร้อมปฏิบัติตามที่อาจารย์พร่ำสอนจนดวงจิตสงบรับการถ่ายทอดในเชิงวิชาช่างก่อสร้างจากอาจารย์ จนเกิดความชำนาญและติดตามอาจารย์ไปก่อสร้างวัดวาอารามทุกหนทุกแห่ง พระอภิชัยขาวปี เริ่มงานก่อสร้างในสถานที่ต่างๆ หลายแห่งทั้ง โรงพยาบาล วัด โรงเรียน และสถานที่ราชการ ตั้งแต่อายุ 24 ปี รวม 96 แห่ง

นอกจากนั้นการสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพพระอภิชัยขาวปี นำกะเหรี่ยงกว่า 500 คน ขึ้นไปช่วยทำถนนขึ้นดอยสุเทพจนแล้วเสร็จ และในปี 2507 และร่วมกับราษฎรหมู่บ้านผาหนามและศรัทธาพุทธศาสนิกชนช่วยกันสร้างวัดพระพุทธบาทผาหนามที่เดิมเป็นวัดเก่าผุพัง นับเป็นปูชนียสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของอำเภอลี้ มีพระบาทเป็นรอยเหยียบประทับบนแผ่นหินบนดอยผาหนาม ปัจจุบันสร้างมณฑปรูปเจดีย์ครอบไว้

ครูบาอภิชัยขาวปี มรณภาพ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2520 ตรงกับเดือน 6 เหนือ แรม 14 ค่ำ ณ วัดท่าต้นธงชัย อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย หลวงปู่ครูบาวงศ์ ซึ่งเป็นลูกศิษย์ได้อัญเชิญพระศพครูบาอภิชัยขาวปี กลับมาที่วัดพระพุทธบาทผาหนาม แล้วบรรจุในโลงแก้ว และสร้างอนุสาวรีย์หลวงปู่ครูบาขาวปีบริเวณหน้าวัด เป็นลักษณะองค์ยืน ขนาดใหญ่ความสูง 32 ศอก หรือประมาณ 16 เมตร เพื่อให้ลูกศิษยานุศิษย์ทั่วทุกสารทิศได้สักการะกราบไหว้

ทั้งนี้ วัดพระพุทธบาทผาหนาม มีพื้นที่สักการะและชมความงามของสถาปัตยกรรมล้านนา รวมถึงชมทัศนียภาพของเมืองลี้ 2 แห่ง คือพื้นที่ของวัดด้านล่าง ซึ่งมีศาลาที่เก็บสรีระสังขารของครูบาอภิชัยขาวปี และสิ่งปลูกสร้างตามแบบศิลปะล้านนา และอีกหนึ่งจุดคือองค์พระธาตุสองค์ที่มีสีขาวและสีทองอย่างละองค์ตั้งอยู่บนยอดดอย โดยมีสะพานเชื่อมถึงกันและเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นเมืองลี้ได้ทั้งเมือง