เพชรบูรณ์ แถลงจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ รำถวายพระพุทธมหาธรรมราชา 2563 คน

996

เพชรบูรณ์ แถลงจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ รำถวายพระพุทธมหาธรรมราชา 2563 คน

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการแถลงข่าว การจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2563 ซึ่งจัดโดยจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โดยได้รับความเมตตาจาก พระราชปริย์ติบัณฑิต เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ (ธ) ร่วมพิธีในครั้งนี้ พร้อมด้วย ผู้ร่วมแถลงข่าว ประกอบด้วย ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ แถลงถึงรายละเอียดการจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี 2563

นอกจากนั้น ยังมีนายวิโรจน์ เข็มเหล็ก ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ นายสบธนา อั๋นประเสริฐ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพิษณุโลก และนางเยาวภา โตสงวน วัฒนธรรมจังหวัด
เพชรบูรณ์

สำหรับผู้ร่วมอัญเชิญองค์พระพุทธมหาธรรมราชา ประกอบพิธีอุ้มพระ
ดำน้ำ ประจำ 2563 ณ ที่น้ำวัดโบสถ์ชนะมาร ประกอบด้วยเจ้าเมือง นายสืบศักดิ์ เยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กรมการฝ่าย
เวียง นายปริญญา วิชาโคตร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด
เพชรบูรณ์ กรมการฝ่ายวังนายนิวศน์ หาญสมุทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กรมการฝ่ายคลัง นายชัยวัฒนทองไหม นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ และกรมการฝ่ายนา นายยชญ์สุทธา วิชัยธนพัฒน ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์

เทวดา ได้แก่ นายพิชิฏฏ์ ชิดไพฑูรย์ ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ และ ดร.ภูวนาท มูลเขียน ศึกษาธิการจังหวัดเพชบูรณ์ ผู้ลั่นฆ้องได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สันติ สิทธิจันดา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ส่วนผู้อ่านคำทำนาย ได้แก่ นายประดิษฐ์ เหมฤคี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และผู้อ่านคำอธิษฐาน คือ นายไชยยงค์ ไชยปัน นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ หัวหน้าฝ้ายรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบูรณ์

กำหนดจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 15-20 กันยายน 2563 ณ พุทธอุทยานเพชบุระ วัดไตรภูมิ และ วัดโบสถ์ชนะมาร และ ได้กำหนดจัดพิธีรำถวายพระพุทธมหาธรรมราชา ในงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำขึ้น เป็นปีที่ 3 ในวันแรกของการจัดงาน คือ วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 18.00 น. ณ พุทธอุทยานเพชบุระ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 2,563 คน

นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ กล่าวอีกว่า สำหรับงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2563 ได้กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 15-20 กันยายน 2563โดยวันที่15 กันยายน 2563 เวลา 18.00 น. เป็นพิธีรำถวายพระพุทธมหาธรรมราชา ที่พุทธอุทยานเพชบุระ วันที่16 กันยายน 2563 เป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีพุทธาภิเษกเหรียญ และ พิธีบวงสรวงเทพยดา ที่วัดไตรภูมิ , อัญเชิญพระ แห่รอบเมืองเพชรบูรณ์ และ พิธีเปิดงาน ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2563 ที่หน้าหอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย

ในวันที่ 17 กันยายน 2563 เป็นพิธีอุ้มพระดำน้ำ ที่ท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมารวันที่18-19 กันยายน 2563 – การแข่งขันพายเรือทวนน้ำ ที่ท่าน้ำหน้าวัดไตรภูมิ วันที่18-20 กันยายน 2563 เป็นการแสดงสภาวัฒนธรรม เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ที่วัดไตรภูมิ ทั้งนี้ มีการเตรียมความพร้อมของการจัดกิจกรรม เช่น จุดรายงานตัว จุดคัดกรองตามมาตรการโควิด-19 จุดปฐมพยาบาล จุดบริการน้ำดื่มและอาหารว่าง การจัดระเบียบแถว การจราจรและสถานที่จอดรถ “ดร.เสกสรร กล่าว

โดยวันที่ 11-20 กันยายน 2563 จะมีคาราวานสินค้า และ คอนเสิร์ตจัดขึ้นที่ถนนข้างศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์.

สำหรับปีนี้ได้กำหนดเชิญชวนให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และ ประชาชน ร่วมออกโรงทาน บริการให้กับผู้รำถวายพระพุทธมหาธรรมราชา โดยแจ้งความประสงค์ได้ที่ สิบเอกนนทวัชร์ อธิบดี โทร.085-5427452 ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมรำถวายเพื่อเป็นสิริมงคลกับตนเองและครอบครัว สมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nakornban.net ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะครบจำนวน หรือสมัครได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ในวันและเวลาราช ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 056-711007 ต่อ 308