พิษณุโลก เปิดเรียนเต็มรูปแบบวันแรกคึกคัก เคารพธงชาติ-สวดมนต์ หน้าห้องเรียน(คลิป)

883

พิษณุโลก เปิดเรียนเต็มรูปแบบวันแรกคึกคัก เคารพธงชาติ-สวดมนต์ หน้าห้องเรียน(คลิป)

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ที่โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เปิดเรียนแบบ On-site ในสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) นักเรียนเข้าเรียนเต็มรูปแบบเป็นวันแรก

ทั้งนี้ นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก คณะครูและออกมารอรับจัดระเบียบตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และคณะครูได้ออกมารอรับนักเรียนอย่างเข้มงวด การจัดระเบียบตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข โดยประตูทางเข้าทั้ง 2 ประตู ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองนักเรียนทุกคนเดินไปส่งผ่านโรงเรียนยกเว้นอนุบาล 2 และ 3 อนุญาตผู้ปกครองส่งถึงอาคารเรียน ก่อนเข้าห้องเรียนนักเรียนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้าตลอดเวลา มีการตรวจวัดอุณหภูมิ กรณี มีไข้สูง กว่า 37 จุด 5 องศาเซลเซียส โรงเรียนจะต้องติดต่อผู้ปกครองมารับ กลับทันที

นอกจากนั้นยังงดกิจกรรม ทัศนศึกษา กิจกรรมกลุ่ม การอยู่ร่วมกันอย่างแออัด อีกทั้งมาตรการรูปแบบการเรียนรู้รวมทั้ง การรับประทานอาหารกลางวัน การดำเนินการอาหารเสริม นมโรงเรียน

นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผอ.รร.อนุบาลพิษณุโลก กล่าวว่า โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ก่อนหน้านี้มีการเตรียมความ พร้อมมาตามลำดับ วันนี้เป็นวันแรก ที่ สพฐ.สั่งการมาเปิดเรียนแบบ On-site ทางโรงเรียนได้ประสานไปยังผู้ปกครองทุกคนหลายช่องทางทั้งนี้ให้ยึด 6 มาตรการของสปกต้องเตรียมสบู่ล้างมือเจลทุกประตูทุกสายชั้นและตรวจวัดสมุทรสแกนทางขึ้นชั้นเรียนนั้นมีการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนให้มากที่สุดทั้งทางการเรียน วันอังคารได้ต้นไม้โรงอาหาร ที่มีอากาศถ่ายเท โดยแยกรับประทานอาหาร หน้าห้องหลังห้อง

รายงานข่าวแจ้งว่า ในเวลา.08.00 น.การเคารพธงชาติ และสวดมนต์จากบริเวณสนามหน้าเสาร์ธง ทางโรงเรียนได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นการเข้าแถวหน้าห้องเรียน