สมาคมสื่อฯสองแคว จับมือไทยเบฟฯ-แพทย์ ม.นเรศวร มอบผ้าห่ม 2,000 คน พร้อมบริการตรวจรักษา

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ที่วัดหนองกะท้าว ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก นายมังกร จีนด้วง นายกสมาคมสื่อสารมวลชนพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก นายแพทย์จตุวิทย์ หอวรรณภากร รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และนายประวิช สุขุม ผู้อำนวยการสื่อสารองค์กร ได้เดินทางไปร่วมกันมอบผ้าห่มกันหนาวให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองกะท้าวจำนวน 2,000 ผืน ตามโครงการ ”รวมใจต้านภัยหนาว” โดยมีนายคณิศร มาดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว ให้การต้อนรับและคัดกรองผู้รับมอบผ้าห่มจำนวน 2,000 คน

ทั้งนี้บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนผ้าห่มกันหนาวให้กับสมาคมสื่อสารมวลชนพิษณุโลก ในการจัดกิจกรรมมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ภูเขาสูง นอกจากนั้นแพทย์และพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ร่วมกิจกรรมบริการตรวจรักษาและจ่ายยาเวชภัณฑ์ให้กับประชาชนอีกด้วย

นายกสมาคมสื่อสารมวลชนพิษณุโลก กล่าวว่า คณะกรรมการบริหาร และสมาชิกสมาคมสื่อสารมวลชนพิษณุโลก ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนคือ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ สื่อออนไลน์ กราฟฟิคดีไซน์เนอร์ โปรดิวเซอร์ นักจัดรายการวิทยุ คอลัมนิสต์ ผู้สื่อข่าว ช่างภาพ 

“ทุกปีสมาคมสื่อสารมวลชนพิษณุโลก จะมีการดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณกุศล มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์การกีฬา อาหารและเครื่องดื่ม ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลของจังหวัดพิษณุโลก ตลอดจนผู้สูงอายุ มาตามลำดับ สำหรับในปีนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัทไทยเบฟฯ กำหนดมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 2,000 ผืน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงฤดูหนาว” นายมังกร กล่าว