ตลาดประชารัฐ  อำเภอเชียงแสน ชายแดนไทย-ลาว-เมียนมา-จีน

วันที่ 1 มีนาคม 2562 อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่น อำเชียงแสน และพัฒนาการอำเภอเชียงแสน ได้จัดโครงการจัดกิจกรรมตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ณ ลานหน้าที่ว่าการ อำเภอเชียงแสน เพื่อให้ประชาชนได้นำสินค้ามาจำหน่ายในการจัดกิจกรรมตลาดประชารัฐตามนโยบายรัฐบาล

อีกทั้ง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวของประเทศไทย – และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ สปป.ลาว เมียนมา สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่เกินทางมาท่องเที่ยวในเมืองเชียงแสนชายแดนสามเหลี่ยมทองคำ

บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ / รายงาน