“แหนมนมสาว”ไร้สารกันบูด ยอดสั่งหลายจังหวัด วิทยาลัยการอาชีพเถิน ผลิตเครื่องบดหมูหนุนกลุ่มแปรรูป

268
d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

แหนมนมสาว”ไร้สารกันบูด ยอดสั่งหลายจังหวัด วิทยาลัยการอาชีพเถิน ผลิตเครื่องบดหมูหนุนกลุ่มผลิต

ว่าที่พันตรีณรงค์ศักดิ์ นพคุณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเถิน จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู และนักศึกษา มอบเครื่องบดเอนกประสงค์ให้กับกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรบ้านสันหลวง คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์แหนมหมูไร้สารกันบูด หมู่ที่ 1 ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเถิน กล่าวว่า เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  มีนโยบายให้บริการด้วยโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โดยจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ในด้านการพัฒนา กำหนดให้นักศึกษาและครูที่ปรึกษาร่วมการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (PROJECT-BASED LEARNING)  สร้างนวัตกรรมให้ชุมชนได้ใช้เทคโนโลยี ส่งเสริมคุณภาพผลิตภัณฑ์แหนมหมูปลอดสารกันบูด

ทางวิทยาลัยฯยินดีช่วยเหลือชุมชน หากเราได้มีโอกาสได้เข้าไปเยี่ยมเยือน ยินดีที่จะเข้าไปมีส่วนร่วม อันนำมาซึ่งก่อให้เกิดการเรียนรู้ การพัฒนา และการต่อยอด  ซึ่งวิทยาลัยเชื่อว่าจะก่อให้เกิดความสุขของคนในชุมชน ครั้งนี้วิทยาลัยได้มอบเครื่องบดเอนกประสงค์ให้หับกลุ่มฯ จะมีการติดตามผล เพื่อการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเกิดการเรียนรู้ และต่อยอดขึ้นไปเรื่อยๆว่าที่พันตรี ณรงค์ศักดิ์ กล่าว

คุณดาวรุ่ง สายจันทร์ รองประธานกลุ่มฯ กล่าวว่า กลุ่มผลิตภัณฑ์แหนมหมูไร้สารกันบูดได้จัดตั้งขึ้นมาได้ระยะ 2 ปีแล้ว โดยมีสมาชิกร่วม 10 คน ทางกลุ่มไม่มีอุปกรณ์บดเนื้อหมู ไม่มีเครื่องผสมส่วนประกอบ สมาชิกจึงนำเนื้อหมูไปจ้างแม่ค้าในตลาดบดเนื้อหมูวันละ 10 กิโลกรัม เพื่อนำมาทำแหนมหมู เนื่องจากงบประมาณมีไม่เพียงพอ

วันนี้ได้รับการสนับสนับสนุนจากทางวิทยาลัยการอาชีพเถิน รู้สึกดีใจมาก เพราะต่อไปทางกลุ่มจะได้ลดต้นทุนในการผลิต และขอบคุณ ผอ. ครูและนักเรียนที่ได้ร่วมกันสร้างนวัตกรรมเครื่องนี้มามอบให้และทางกลุ่มมีสูตรลับการผลิตในแบบฉบับของกลุ่ม ไม่ใส่สารกันบูด ไม่มีส่วนผสมจากดินประสิว รวมไปถึงการออกแบบรูปทรงหีบหอบผลิตภัณฑ์เป็นทรงนมสาว ที่เหมาะกับการพกพาไปทานได้ตามโอกาสต่างๆ

อย่างไรก็ตาม กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรบ้านสันหลวง (กลุ่มผลิตภัณฑ์แหนมหมูไร้สารกันบูด) มีการรวมตัวกัน เพื่อผลิตแหนมวันต่อวันในทุกๆวัน เพื่อให้เพียงพอต่อการจำหน่าย  ทั้งจำหน่ายภายในชุมชน หมู่บ้านข้างเคียง และได้จัดส่งไปยังต่างจังหวัดด้วย อาทิ เชียงใหม่ ลำปาง กำแพงเพชร และอยุธยา     

     

เพราะมีรสชาติกลมกล่อม ไม่เปรี้ยว ไม่เค็ม เรียกได้ว่ารสชาติอร่อยกันเลยทีเดียวสามารถเก็บรักษาไว้ในตู้เย็นได้นานถึงกว่า 1 เดือน ส่วนรายได้นั้นทางกลุ่มจะหักเก็บเข้าส่วนกลาง เพื่อการบำรุงภายในกลุ่มฯ ส่วนที่เหลือก็จัดสรรให้กับสมาชิกทุกคน

นอกจากอาชีพทำนาแล้ว ก็มีอาชีพนี้ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนเราท่านสนใจส่งเสริมผลิตภัณฑ์แปรรูปแหนมหมูไร้สารกันบูด ของกลุ่มฯ สามารถติดต่อ คุณดาวรุ่ง โทร 086-1885468

ณัฐชญานันท์ ทองนิ่ม นักข่าวพลเมือง/รายงาน