สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ รับมอบช้าง14 เชือก นักธุรกิจชื่อดังสองแคว

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ที่ห้องประชุมกัลยานิวัฒนาการุณย์ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จังหวัดลำปาง ว่าที่พันตรีอภิชาติ จินดามงคล ผู้อำนวยการสถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดลำปาง ทำพิธีรับมอบตั๋วรูปพรรณช้าง 14 เชือก ที่ผ่านการโอนย้ายมาเป็นสมบัติของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จากนายบุญ ชาติพาณิชย์ อายุ 79 ปี นักธุรกิจชาวจังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วย พังวังทอง พลายกระติ๊บ พังฟ้าใส พังแก่งโสภา พลายแท่งทอง พลายบุญมี พลายทองคำ พังกิ่งทอง พังธันวา พังสายชล พังทองแท้ พังทองพูน และพังสายทอง ซึ่งต่อมาได้ตกลูกน้อยอีก 1 เชือก เป็นช้างพลาย อายุกว่า 4 เดือน รวม 14  เชือก 

โดยช้างทั้งหมด นายบุญ ชาติพาณิชย์ ได้ขอซื้อมาจากเจ้าของช้าง หลังจากพบช้างเร่ร่อน ตระเวนออกขายอาหารริมถนนตามจังหวัดต่างๆ หลายครั้งประสบอุบัติเหตุจนถึงขั้นล้มตายและบาดเจ็บจำนวนมาก ซึ่งเกิดความสงสาร จึงตัดสินใจซื้อช้างจำนวนดังกล่าว และนำไปเลี้ยงในรีสอร์ทของตนเองที่ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

นายบุญให้ความรักและเลี้ยงดูช้าง ตลอดจนควาญช้างตลอดหลายปีที่ผ่านมา แต่ตัดสินใจนำช้างทั้งหมดมอบไว้ในการดูแลของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยฯ เนื่องจากได้ตระหนักว่าตนเองมีอายุมากแล้ว อาจดูช้างต่อไปไม่ได้ในอนาคต และพบว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ราชการ และมีพื้นที่กว้างขวาง รวมถึงมีการจัดการดูแลช้างเป็นอย่างดี จึงมอบช้างทั้งหมดให้ดูแลต่อไป

สำหรับนายบุญ เป็นธุรกิจโคมไฟย่านสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร เคยมาซื้อที่ดินหลายร้อยไร่ พื้นที่ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อสร้างโรงแรมทรัพย์ไพรวัลย์ แกรนด์โฮเต็ล แอนด์รีสอร์ท ปัจจุบันเปลี่ยนมือไปอยู่ในกลุ่มโรงน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ และนครสวรรค์ นอกจากนั้นนายบุญ ยังบริจาคที่ดินให้ก่อสร้างโรงพยาบาลจิตเวช จำนวน 47 ไร่ 3 งาน 67 ตารางวา