667
d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

จ.ส.อ.วีรชาติ ศิริสอ” เทวดาชาวดอยสามเงา จังหวัดตาก ทหารจิตอาสา กองทัพภาคที่ 3

“จ่าชาติ” ฉายา “เทวดาชาวดอย” ตลอดระยะเวลา 10 ปีชื่อเสียงรู้จักกันทั่วไปทั้งผู้บังคับบัญชา และเหล่าทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 และสื่อมวลชน โดยเฉพาะชาวป่าดอยห่างไกลจากถิ่นทุรกันดาร เพราะมีจิตอาสาด้วยจิตวิญญาณของการทุ่มเทและเสียสละ เป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนของชาวชนบทในถิ่นทุรกันดาพื้นที่อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

อีกครั้งหนึ่ง จับมือเพื่อนพ้องจิตอาสา ผู้ใจบุญขึ้นรถแล่นเรือ สานต่อโครงการจิตอาสาสร้างสรรค์สังคม นับว่าการเดินทางของทหารจิตอาสากองทัพภาคที่ 3 ส่งไออุ่นชาวดอย ปีที่ 10

เช้าวันที่ 1 สิงหาคม 2563 จ่าสิบเอก วีรชาติ ศิริสอ เสมียนสัสดีอำเภอสามเงา จังหวัดตาก ทหารจิตอาสากองทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วยเพื่อนจิตอาสาในพื้นที่อำเภอสามเงา จังหวัดตาก นำสิ่งของที่ได้รับบริจาค อาทิ กระเป๋านักเรียน, เสื้อผ้า, เครื่องนุ่งห่ม, ผ้าห่ม, อุปกรณ์การกีฬา, อุปกรณ์การเรียนการสอน, น้ำดื่ม, ขนม, บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป.และเครื่องอุปโภค – บริโภค ที่จำเป็นใส่รถขับขี่ไปบนดงดอย ผ่านเส้นทางดินโคลนทุรกันดาร อีกทั้งลงเรือเร็วแล่นไปในพื้นที่ห่างไกลไม่มีระบบไฟฟ้าใช้ เพราะมีภูมิประเทศตั้งอยู่เหนือเขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

ทั้งนี้ เพื่อมอบให้แก่คณะครูและเด็กนักเรียน ตลอดจนประชาชนผู้ยากไร้ที่มีฐานะยากจน โดยการสนับสนุนอุปกรณ์การกีฬาและกระเป๋านักเรียน, ชุดนักเรียนให้กับเด็กนักเรียน จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสันป่าป๋วย มีเด็กนักเรียน จำนวน 30 คน, โรงเรียนโล่มง มีเด็กนักเรียน.จำนวน 24 คน, โรงเรียนหินลาด มีเด็กนักเรียน จำนวน 127 คน และโรงเรียนอุมวาบ, โรงเรียนอุมฮวม มีเด็กนักเรียน จำนวน 45 คน รวมทั้งสิ้น 226 คน

“จ่าชาติ เทวดาของเด็กชาวดอย” ยังคงเดินหน้าจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมโครงการแบ่งปันน้ำใจให้กัน ซึ่งมีความสุขทุกครั้งที่ได้เห็นรอยยิ้มและเสียงหัวเราะจากเด็กๆ เพราะเด็กบางคนไม่มีโอกาสได้สัมผัสกับสิ่งที่ทางหยิบยื่นให้ เพราะเขาอยู่ในสถานที่ที่ค่อนข้างห่างไกล การเดินทางไป-มาลำบาก ด้วยหัวใจจิตอาสาของทหารจิตอาสาอย่าง ” จ่าวีรชาติ ” พร้อมเพื่อนพ้องน้องพี่, คณะผู้ใจบุญ จิตอาสาทั่วประเทศ อยากเติมเต็มสิ่งเหล่านี้ให้กับเด็กๆ ถือเป็นกิจกรรม เล็กๆ แต่ความฝันของ จ่าชาติ ทหารจิตอาสา กองทัพภาคที่ 3 นั้นยิ่งใหญ่ เพราะหลายชีวิตที่ยังไม่เคยสัมผัสสิ่งของเหล่านี้มาเลยในชีวิต “จ่าชาติ” จึงดุจดั่งสะพานบุญแห่งขนเขา อย่างแท้จริง

ซึ่งคนในพื้นที่ บอกว่าอยากให้มาบ่อยๆ รอยยิ้มและเสียงหัวเราะคือสิ่งที่ ทำให้การดำเนินการโครงการต่างๆ หรือกิจกรรมจิตอาสาของ จ่าสิบเอก วีรชาติ ศิริสอ เพราะได้ดำเนินการขึ้นเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง

ภารกิจการช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนห่างไกลอย่างยั่งยืน ของกองทัพภาคที่ 3 และศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 ในการสนับสนุนกิจกรรมของกำลังพล พลเรือน ในการดำเนินกิจกรรมโครงการจิตอาสาในรูปแบบต่างๆ “ภายใต้แนวคิดและความเชื่อที่ว่า สังคมที่ดีต้องมาจากรากฐานที่ดี ”

ซึ่งที่ผ่านมา “จ่าชาติ” ได้เดินทางเข้าพื้นที่ในถิ่นทุรกันดาร และห่างไกลทั่วภาคเหนือ เพื่อศึกษาหาข้อมูลจนรู้ถึงความจำเป็นและความต้องการของเยาวชนในโรงเรียนในพื้นที่ต่างๆ จึงทำให้เกิดการเดินทางของทหารจิตอาสากองทัพภาคที่ 3 ส่งไออุ่นชาวดอย

คุณครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ บริเวณเหนือเขื่อนภูมิพล มีเรื่องเล่าความประทับใจว่า “มีเด็กคนหนึ่งกำพร้ามารดาเสียชีวิตอาศัยอยู่กับยาย คุณครูบอกว่า น้องเด็กคนนี้ได้ใช้กระเป๋าขาดขาดๆเก่าๆ มาโรงเรียนถึง 2 ปีแล้ว ซึ่งในวันนี้น้องรู้สึกดีใจมากที่ได้กระเป๋าใบใหม่ และขอบคุณผู้ใจบุญที่นำส่งไออุ่นแห่งความสุขมาให้เด็กๆ นักเรียน ในพื้นที่ห่างไกลที่ขาดแคลน “

นับว่าเป็นจุดยืนในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ความยากจน ขาดแคลนปัจจัยในการดำรงชีวิต อีกทั้งร่วมทำกิจกรรมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ตลอดจนสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านอย่างใกล้ชิดอีกด้วย

นกยูง รายงาน