3286d277a47174fd869a17d3572133d8.jpg 6a8d6f25fc13531e806da9ccd13c7de5.jpg
117
d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

เพชรบูรณ์ ประธาน LIMEC คนใหม่เร่งผลักดันชื่อมโยงการค้า 5 ประเทศ ดันโอท็อป ท่องเที่ยว สินค้าเกษตร

วันที่ 1 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคมที่ผ้านมา นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมรองผู้ว่าฯและหัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัดฯ ร่วมแสดงความยินดีกับนายวุฒิชัย โรจน์ทิพยรักษ์ ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ และนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดฯ ในโอกาสที่ได้รับเลือกเป็น “ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าตามแนวระเบียงเศรษฐกิจคนใหม่ Luangprabang – Indochina – Mawlamyine Economic Corridor (LIMEC) ประกอบด้วย ไทย-สปป.ลาว-เมียนมา

นายวุฒิชัย โรจน์ทิพยรักษ์ กล่าวชี้แจงถึงเป้าหมายที่จะเร่งดำเนินการในช่วง 2 ปีระหว่างการดำรงตำแหน่งประธานกลุ่ม LIMCE ว่า เป้าหมายแรกตั้งใจจะเร่งผลักดันสินค้าโอท็อปในกลุ่ม 5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ซึ่งจะขอความร่วมมือจากพัฒนาการจังหวัดในการปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบรรจุภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานส่งออกของชุมชน(โอท๊อป) หรือสิ่งที่ผลิตภายในจังหวัดเอามานำเสนอ พร้อมขอความร่วมมือจากกระทรวงพาณิชย์เชิญผู้ประกอบการค้าจากเวียดนาม, เมียนมา, กัมพูชา, สปป.ลาวและไทย มาชมพร้อมแนะนำสินค้า เพื่อต่อยอดทำการค้าธุรกิจ

นายวุฒิชัย กล่าวว่า เป้าหมายที่ 2 คือ การผลักดันการท่องเที่ยว โดยจะให้ทางบริษัททัวร์ทั้ง 5 ประเทศวางแผนร่วมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยวซึ่งและกัน และเป้าหมายที่ 3 ได้แก่ การผลักดันสินค้าเกษตรแปรรูปและเครื่องมือการเกษตรเมดอินไทยแลนด์ นอกจากนี้ยังมีปุ๋ยอินทรีย์หรือสารชีวอินทรีย์ตรงนี้เราจะพยายามเปิดตลาด จากการลงพื้นที่สัมผัสตลอดช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ทั้ง เวียดนาม กัมพูชา เมียนมา สปป.ลาว ร้อยละกว่า 70 ยังนิยมสินค้าไทย แต่ว่าสินค้าโอท็อปรายย่อยๆของเรายังไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ ยกตัวอย่างอาทิ กล้วยตากทั้งเวียดนามและกัมพูชาก็ยังให้ความสนใจ เชื่อว่าด้วยความได้เปรียบทางเทคโยโลยีและความคิด จึงมั่นใจว่าเรายังสามารถทำตลาดในประเทศเครือข่ายเหล่านี้ได้

สำหรับสมาชิกกลุ่ม LIMEC ประกอบด้วย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (2 รัฐ กะเหรี่ยง, มอญ), สปป.ลาว (3 แขวง หลวงพระบาง,ไชยบุรี,เวียงจันทร์), ไทย (กลุ่ม 5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 พิษณุโลก สุโขทัย ตาก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์) ส่วนบทบาทสำคัญของกลุ่ม LIMEC คือ การเชื่อมโยงธุรกิจการค้าระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิก ไทย, เมียนมา, ลาวบเวียดนาม และกัมพูชา