กองทัพภาคที่ 3 รับมอบถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่มจาก ปตท.สผ.

178
d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

กองทัพภาคที่ 3 รับมอบถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่มจาก ปตท.สผ.

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เสลา 14.00 น. พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 /ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานรับมอบถุงยังชีพ พร้อมน้ำดื่ม จาก บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) โดยมี คุณพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะ เป็นผู้มอบ ณ ห้องโถงหน้าห้องรับรอง 2 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

โดยมี คุณพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะ มีความประสงค์จะมอบถุงยังชีพ พร้อมน้ำดื่มให้กับ กองทัพภาคที่ 3 จำนวน 3,200 ชุด เพื่อให้กองทัพภาคที่ 3 นำไปมอบให้กับประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือของกองทัพภาคที่ 3 อีกทั้งสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุตร ข้าราชการของกองทัพภาคที่ 3 จำนวน 200,000 บาท ที่ผ่านมากองทัพภาคที่ 3 ได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) มาด้วยดีโดยตลอด