3286d277a47174fd869a17d3572133d8.jpg 6a8d6f25fc13531e806da9ccd13c7de5.jpg

แม่สอด-เมียวดี ร่วมหารือ เน้นการป้องกันลักลอบ จัดระเบียบแม่น้ำเมยหวั่นเป็นที่พักยาเสพติด

81
d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

คณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนแม่สอดเมียวดี ร่วมหารือแก้ไขปัญหายาเสพติด  เน้นการป้องกันลักลอบน้ำเข้ายาเสพติด และเสนอจัดระเบียบเกาะกลางแม่น้ำเมยหวั่นเป็นที่พักยาเสพติด


         วันที่ 31 กรกฎาคม 2563  ที่ห้องประชุมเบญจพรรณ ชั้น 1 โรงแรมเดอะทีค  อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายชัยพฤกติ์  เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดน (BLO) อำเภอแม่สอด     ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนแม่สอดเมียวดี  โดยเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้ฝ่ายเมียนมา ไม่สามารถเดินทางข้ามแดน มาร่วมการประชุมในครั้งนี้ได้ จึงเป็นการประชุม เพียงมีคณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนแม่สอด หรือฝ่ายไทยเพียงเท่านั้น  แต่ทั้งนี้คณะกรรมการยังคงมีการ ติดตามแผนการปราบปรามและป้องกันปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง

       ทั้งนี้ในที่ประชุม ได้มีการสรุป แผนการดำเนินงาน ป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด ร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน ในด้านต่างๆ ที่ผ่านมา เพื่อเป็นแนวทางเสนอ ในการ ร่วมบูรณาการความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในอนาคต ตลอดจนการปรับเปลี่ยนยุทธวิถี ต่างๆ เพื่อให้รู้เท่าทันกลุ่มขบวนการยาเสพติด ในซุกซ่อน และการขนย้ายยาเสพติด เข้าสู่ชายแดนอำเภอแม่สอด


ด้านนายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด  ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดน (BLO) อำเภอแม่สอด ได้มีการเสนอ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมบูรณาการ โดยเฉพาะการจัดระเบียบ บริเวณพื้นที่ใกล้เกาะกลางแม่น้ำเมย หรือ โนแมนแลนด์  เขตพื้นที่ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  เนื่องจากสถิติการจับกุมยาเสพติดของฝ่ายไทย ที่ผ่านมาพบว่านอกจากช่องทาง บริเวณพื้นที่บ้านแม่โกนเกน อำเภอแม่สอด ช่องทาง บริเวณบ้านวาเล่ย์อำเภอพบพระ ยังพบว่ามีการลำเลียงยาเสพติดตามแนวชายแดน ผ่านช่องทางบริเวณเกาะกลางแม่น้ำเมย หรือโนแมนแลนด์  บริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมา แห่งที่ 1 ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด

  เนื่องจากยังมีการจับกุมคดีกับผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอยู่เป็นประจำ อาจมีกลุ่มผู้เสพยาเสพติดและผู้ค้ารายย่อยเข้าไปพักอาศัยอยู่ในบริเวณเกาะกลางแม่น้ำเมย  นอกจากนี้ยังพบปัญหา การโจรกรรมข้ามแดน ซึ่งพบว่าที่ผ่านมา มีกลุ่มบุคคลในพื้นที่บริเวณเกาะกลาง บางราย เข้ามาก่อเหตุโจรกรรมทรัพย์สินประชาชนอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นที่ประชุม จึงมีการวางแผน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ วางมาตรการควบคุมป้องกัน และเตรียมประสานขอความร่วมมือกับคณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนเมียวดี หรือฝ่ายเมียนมา ร่วมบูรณาการแก้ไขปัญหา ในอนาคตต่อไป