จังหวัดแพร่ ใช้เฮลิคอปเตอร์บินดับไฟป่า ในพื้นที่สูงชันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (ผอ.สบอ.13) ได้นำเฮลิคอปเตอร์จากศูนย์ปฏิบัติการบินที่ 4 นครสวรรค์ สำนักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ขึ้นบินสำรวจแนวไฟป่าในพื้นที่เขาสูงชัน และพื้นที่ป่าที่เข้าถึงยาก ซึ่งไม่สามารถนำกำลังคนเข้าไปดับไฟได้ 

ในการเข้าไปดับไฟในพื้นที่บริเวณกลางอุทยานแห่งชาติดอยผากลอง ซึ่งเป็นจุดที่เกิดไฟป่า ได้ประสานงานสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ โดยได้วางแผนหาแหล่งน้ำที่บริเวณใกล้เคียงที่เฮลิคอปเตอร์สามารถตักน้ำได้ และนำไปโปรยบนอากาศ เพื่อช่วยในการดับไฟป่า 

น้ำที่นำขึ้นไปโปรยดับไฟบนอากาศบรรจุได้ 540 ลิตร /ครั้ง ในส่วนพื้นที่อื่นที่เกิดไฟป่าและหมอกควันได้มีทุกภาคส่วนระดมช่วยกัน ทั้งส่วนราชการ ภาคเอกชน และองค์กรต่างๆ โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นผู้บังคับบัญชาการเหตุการณ์  โดยตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการของนักบินอีกด้วย