พะเยา  สีสันการเมืองป้ายผู้สมัคร ส.ส.เจอป้าย นักเรียน ตีคู่เกทับ

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 บรรยากาศการ เมืองของจังหวัดพะเยา ได้มีการ ขึ้นป้ายแนะนำตัวหาเสียงของผู้สมัคร ส.ส.ในจังหวัดพะเยา แต่ละพรรค ทั้ง3 เขต ของจังหวัดพะเยา ซึ่งได้มีผู้สมัคร ส.ส.แต่ละพรรคต่างได้นำป้ายแนะนำตัวของตนเอง แต่ละคนนำมาติดตั้งตามจุดต่างๆริมถนนข้างสายหลักและสายรองทั่วทั้งจังหวัด ทำให้ถนนเส้นสายต่างๆ มีแต่ภาพผู้สมัคร ส.ส.ติดเต็มไปหมด รวมทั้งทางแยกทางร่วมตามจุดสำคัญสำคัญที่มีผู้คนผ่านไปมา ทำให้มีป้ายผู้สมัคร ส.ส.ติดตั้งเต็มไปหมด ทั้งสองฟากของถนนและตามจุดต่างๆ รวมทั้งใกล้สถานที่ราชการของแต่ละอำเภอ และตำบล

สำหรับการติดป้ายหาเสียง ของผู้สมัคร ส.ส.ซึ่งได้สร้างความฮือฮา ให้กับผู้พบเห็นภาพผู้สมัคร ส.ส.เขต 1 พบว่า บริเวณถนนสายบ้านศาลา-ดอกคำใต้ ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านศาลา ริมรั้ว หน้าโรงเรียนจะมีป้ายผู้สมัคร ส.ส.นำมาปักติดไว้ ซึ่งป้ายดังกล่าวของผู้สมัคร ส.ส. ถูกป้ายของนักเรียนในโรงเรียนบ้านศาลาที่ทางโรงเรียนนำมาติดแขวนห้อยไว้

โดยมีชื่อและรูปภาพของนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน และสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนบ้านศาลานำมาแขวนติดไว้ เพื่อเป็นการเชิดชูและแสดงความยินดีกับนักเรียน ทำให้ป้ายแขวนดังกล่าวเป็นป้ายคู่แข่งกับแผ่นป้ายของผู้สมัคร ส.ส.ที่นำมาติดไว้ใกล้กัน ทำให้ผู้คนที่เห็นและผ่านไปมามองด้วยความสนใจว่าผู้สมัคร ส.ส.ที่นำป้ายนำมาติดไว้ ได้ถูกป้ายของนักเรียน เป็นคู่แข่ง แนะนำตัว กับผู้สมัคร ส.ส.โดยปริยายทำให้สีสันอย่างไร ของการหาเสียง แนะนำตัว การประชาสัมพันธ์ความดีความชอบของนักเรียนคู่กันไป ในเขต 1 ของจังหวัดพะเยา

ขุนพันธ์ กว๊านพะเยา ภาพ/ข่าว