อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ชวนชมสีสัน “ดอกไม้” บานสะพรั่งรับฤดูร้อน นิทรรศการ “236 ปี ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์”

ดร.อาณดา นิรันตรายกุล ผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ฤดูร้อนในประเทศไทย จะเริ่มต้นประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ในปีนี้อุทยานหลวงราชพฤกษ์ มีไม้ดอกนานาพันธุ์ที่เริ่มทยอยเบ่งบาน และเป็นสัญญาณของการเข้าสู่ช่วงฤดูร้อน 

นักท่องเที่ยวจะได้ชมไม้กลุ่มสีที่ออกดอกบานสะพรั่งสลับกันทั่วสวน อาทิ เหลืองอินเดียที่เหลืองอร่ามชูช่อออกดอกท้าลมร้อน ศรีตรังที่มีดอกสีม่วงเด่นสะดุดตา ประดู่แดงดอกสีแดงอมส้มกำลังบานท่ามกลางทุ่งเวอร์บีน่าและเสี้ยนฝรั่ง กัลปพฤกษ์ที่กำลังเริ่มทยอยออกดอกสีขาวอมชมพูบานสะพรั่งเต็มถนน 

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้ามาชมความงามของไม้ดอกนานาพันธ์ ถ่ายภาพเก็บความประทับใจกับดอกไม้ต่างๆ จุดชมวิวแปลงดอกไม้ลวดลายผ้าซิ่นตีนจกที่สวยงาม และร่วมเรียนเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าผ่าน นิทรรศการ “236 ปี ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์” ซึ่งเปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ อาคารนิทรรศการ 2 อุทยานหลวงราชพฤกษ์

สวนพฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสถานที่ที่ใช้จัดงาน มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 และ มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554

เนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ใน พ.ศ. 2549 และทรงเจริญพระชนพรรษา 80 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2546 เห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานมหกรรมพืชสวนโลก 2549 ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ตำบลแม่เหียะ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (พื้นที่ 468 ไร่ 3 งาน 10 ตารางวา) โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550 รวม 122 วันภายใต้ชื่อ “มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549” ซึ่งเป็นงานที่ประเทศไทยประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก