นักเรียนอนุบาลพิษณุโลก เดินรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตยไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 น โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นางอำพัน ประสานสมบัติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 ร่วมเดินรณรงค์ ส่งเสริมประชาธิปไตยไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิกผู้แทนราษฎรในวันที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 – 17.00 น

โดยนักเรียนได้ประดิษฐ์ป้ายรณรงค์จากวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ เพื่อเป็นการลดปัญหาขยะและค่าใช้จ่ายในการทำป้ายรณรงค์ในครั้งนี้