พิษณุโลก กกท.จัดสรรงบอุปกรณ์กีฬาจังหวัดละ 2.5 แสน เด็ก 6 โรงเรียนวัดปลื้ม

416
d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

พิษณุโลก กกท.จัดสรรงบอุปกรณ์กีฬาจังหวัดละ 2.5 แสน เด็ก 6 โรงเรียนวัดปลื้ม

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 .นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก ประธานในพิธีมอบอุปกรณ์กีฬาตามโครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา ที่โรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน โดยมีนายชัยวัฒน์  อรรถอินทรีย์  ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกและผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมครูและนักเรียนร่วมงานและเข้ารับอุปกรณ์กีฬา  จำนวน 5 แห่ง คือ 1. โรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน  2.โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม .ท่าทอง 3. โรงเรียนบ้านหนองหัวยาง .ท่าทอง 4.โรงเรียนวัดสะพานที่ 3  .อรัญญิก 5. โรงเรียนวัดปรือกระเทียม .บางระกำ   6.โรงเรียนวัดดงข่อย .วังพิกุล

ทั้งนี้การกีฬาแห่งประเทศไทย  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ได้อนุมัติงบประมาณการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาในส่วนภูมิภาคทั้ง 76 จังหวัดประจำปี 63    จัดสรร  รายจังหวัดฯละ 250,000 บาท เพื่อให้สำนักงาน กกท.จังหวัด จัดชื้ออุปกรณ์กีฬาจากผู้ประกอบการภายในจังหวัด และนำอุปกรณ์กีฬาไปมอบกับโรงเรียนต่างๆและชมรมกีฬาต่างๆ หน่วยงานราชการ เพิ่อให้เยาวชนไปออกกำลังกาย เสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์  และมีนิสัยรักการออกกำลังกายต่อเนื่อง  และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์บรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอำเภอเมืองพิษณุโลกและผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้ให้โอวาทก่อนมอบอุปกรณ์กีฬากีฬาเช่น ฟุตบอล บาสเก็ตบอล ตะกร้อ แบตมินตัน ฯลฯ ทำให้เด็กๆ ทั้ง 6 โรงเรียนล้วนเป็นโรงเรียนวัด ซาบซึ้ง เนื่องจากเด็กนักเรียนส่วนใหญ่ มีฐานะปานกลางถึงยากจน ขาดแคลนอุปกรณ์กีฬา ทำให้เด็กนักเรียนต่างปลื้ม ยิ้มแย้ม ดีใจที่ได้รับลูกฟุตบอลฯลฯ ไว้ สำหรับเล่นบริเวณลานกว้างสนามหญ้าหน้าโรงเรียนวัดต่างๆ