3286d277a47174fd869a17d3572133d8.jpg 6a8d6f25fc13531e806da9ccd13c7de5.jpg

เพชรบูรณ์ อุทยานธรณี “วิศัลย์”มั่นใจทยานขึ้นระดับประเทศ ก้าวต่อไปเล็งสู่ระดับโลก

240
d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

เพชรบูรณ์ อุทยานธรณี”วิศัลย์”มั่นใจทยานขึ้นระดับประเทศ ก้าวต่อไปเล็งสู่ระดับโลก

วันที่ 14 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากผ่านการประกาศเป็นอุทยานธรณีเพชรบูรณ์ระดับจังหวัดไปแล้ว ก้าวต่อไปคือการผลักดันให้เพชรบูรณ์จีโอปาร์คก้าวขึ้นสู่ระดับประเทศ ล่าสุดนายวิศัลย์ โฆษิตานนท์ ผอ.อุทยานธรณีเพชรบูรณ์ กล่าวถึงความคืบหน้าว่า ขณะนี้อุทยานธรณีเพชรบูรณ์อยู่ระหว่างการประเมิน เพื่อเป็นอุทยานฯระดับประเทศ โดยล่าสุดทีมประเมินภาคสนามเพิ่งลงพื้นที่ เพื่อประเมินศักยภาพและความพร้อมแหล่งธรณีวิทยาทั้ง 22 แหล่งใน 3 อำเภอฯได้แก่ อ.เมือง, หล่มสัก,น้ำหนาว ตามเกณฑ์ชี้วัดไปแล้ว โดยผลประเมินน่าจะทราบในเดือนสิงหาคมนี้ คาดว่าหากไม่ติดขัดอะไรเพชรบูรณ์คงจะได้รับการประกาศรับรองให้เป็นอุทยานธรณีเพชรบูรณ์ระดับประเทศ จากนั้นก้าวสำคัญต่อไปก็คือ การผลักดันให้เพชรบูรณ์ก้าวสู่การเป็นอุทยานธรณีระดับโลก

นายวิศัลย์ กล่าวว่า สิ่งที่จะได้รับหลังการเป็นอุทยานธรณีระดับประเทศ นอกเหนือจากสำนึกในการอนุรักษ์แล้ว ยังทำให้ชาวเพชรบูรณ์รู้คุณค่าเกิดความภาคภูมิใจที่มีแหล่งธรณีที่ไม่ธรรมดา มีประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคบรรพกาล ที่สำคัญจะได้เชื่อมโยงเรื่องราวเกี่ยวกับธรณีวิทยา ให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการท่องเที่ยว การทำผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมรายได้ให้กับประชาชน เพื่อการกินดีอยู่ดีของชาวเพชรบูรณ์ โดยพื้นที่เพชรบูรณ์เป็นรอยต่อสำคัญของทุกเรื่อง ทั้งเรื่องประวัติศาสตร์ เรื่องชาติพันธุ์ เรื่องวัฒนธรรม เรื่องการเมืองการปกครอง และยังเรื่องอนุทวีปหรือเปลือกโลก 2 แผ่นเคลื่อนตัวเข้าหากัน ทำให้พื้นที่เพชรบูรณ์เดิมซึ่งเคยเป็นก้นทะเลลึกถูกดันยกตัวขึ้นมา ทำให้มีสิ่งมหัศจรรย์ต่างๆเกิดขึ้นมากมาย และยังบ่งชี้ให้เห็นว่าเพชรบูรณ์มีพัฒนาการต่อเนื่อง จากทะเลกลายมาเป็นชายทะเลเป็นพื้นดินเป็นภูเขา

นายวิศัลย์ กล่าวอีกว่า สำหรับแหล่งธรณีวิทยาในระดับจังหวัดทั้ง 11 อำเภอมี 22 แหล่ง แต่เมื่อก้าวสู้ระดับประเทศทางคณะกรรมการให้ข้อขี้แนะว่าอาจจะใหญ่ไปควรจำกัดขอบเขตลงมา และเมื่อผ่านการเป็นอุทยานฯระดับประเทศค่อยขยายไปยังอำเภออื่นๆ ทำให้การเสนอเป็นอุทยานระดับประเทศ จึงครอบคลุมใน 3 อำเภอก่อนได้แก่ อ.เมือง,หล่มสักและน้ำหนาว โดย อ.เมืองเป็นจุดรวม อ.หล่มสัก เป็นดินแดนวัฒนธรรมไทหล่ม ส่วนอ.น้ำหนาวเป็นดินแดนมหัศจรรย์ธรรมชาติทางธรณีวิทยา สำหรับแหล่งธรณีในอำเภออื่นๆที่มีความสำคัญไม่แพ้กันอีก 7 แหล่งก็จะเป็นจีโอไซต์(แหล่งธรณี)ที่จะถูกผนวกเข้ามากับอุทยานธรณี เพื่อร้อยเรียงเชื่อมโยงถึงความเป็นอุทยานธรณีเพชรบูรณ์