พิษณุโลก สโมสรโรตารี่วังจันทน์ –โรตารี่ญี่ปุ่น มอบเครื่องกรองน้ำและอุปกรณ์ โรงเรียนมัธยมศึกษา

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ที่โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นางสาวพญา ธาราวุฒิ นายกสโมสรโรตารี่วังจันทน์ พิษณุโลก ร่วมกับสโมสรโรตารี่สุริวงศ์ กรุงเทพมหานคร และสโมสรโรตารี่ ประเทศญี่ปุ่น ประกอบด้วย สโมสรโรตารี่ไยซี เซาท์ ภาค 2560 สโมสรโรตารี่โตเกียว ภาค 2580 สโมสรโรตารี่เทนโด้ อีสท์ ภาค 2800 สโมสรโรตารีโคจิ เวสท์ ภาค 2760 และสโมสรโรตารี่โตเกียว โอซากิ ภาค 2750 ได้มอบเครื่องกรองน้ำและอุปกรณ์มูลค่า 250,000 บาทให้กับโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม โดยมีนายชัยลักษณ์ รักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม คณะครู และนักเรียน เป็นผู้รับมอบ

 

ในโอกาสนี้ สโมสรโรตารี่กันมา ซาไก ภาค 2840 สโมสรโรตารี่ชิกะ ภาค 2610 โดยนายมาซารุ ซูโยชิ และนายนายามา ได้มอบหนังสือเพื่อห้องสมุด มูลค่า 40,000 บาท ให้กับโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม ซึ่งเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปัจจุบันมีนักเรียน 370 คน มีครู 30 คน

นายชัยลักษณ์ รักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการสนับสนุนเครื่องกรองน้ำ และหนังสือ ในอันที่จะเป็นประโยชน์กับการศึกษาของเด็กและเยาวชน ต้องขอขอบคุณสโมสรโรตารี่ ประเทศญี่ปุ่น สโมสรโรตารี่สุริวงศ์ กรุงเทพฯ และสโมสรโรตารี่วังจันทน์ พิษณุโลก ที่เห็นความสำคัญให้ความอนุเคราะห์เครื่องกรองน้ำ ซึ่งจะทำให้เด็กนักเรียนได้ดื่มน้ำสะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ อีกทั้งเป็นขวัญ กำลังใจให้กับบุตร หลาน โดยโรงเรียนให้คำมั่นสัญญาจะดูแลบำรุงรักษาอย่างยั่งยืนตลอดไป