วัฒนธรรม จ.ตาก เปิดตัวชุมชนคุณธรรมต้นแบบ​ “บวร On Tour” นำร่องสร้างรายได้จากการท่องเที่ยววิถีวัฒนธรรม(คลิป)

203

วัฒนธรรมจังหวัดตาก เปิดตัวชุมชนบ้านไทยสามัคคี​ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ​ “บวร On Tour”  นำร่องเป็นชุมชนสร้างรายได้จากการท่องเที่ยววิถีวัฒนธรรม

  วันที่ 14 ก.ค. 2563  นายอรรษิษฐ์​ สัมพันธรัตน์​ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก​ เป็นประธานเปิดโครงการชุมชนท่องเที่ยว​ “บวร On Tour”  ชุมชนคุณธรรมฯต้นแบบ​ บ้านไทยสามัคคี​ ตำบลแม่กาษา​ อำเภอแม่สอด​ โดยการดำเนินงานของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก​ เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของชุมชนคุณธรรมฯ​ ต้นแบบ​ ที่ส่งเสริมงานด้านศาสนา ปลูกฝังให้คนในชุมชนยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ​ รวมทั้งสืบสานและอนุรักษ์ ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของชุมชนให้คงอยู่​

โดยมีนางจิณณารัชช์​ สัมพันธรัตน์​ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก​ นางรวงทอง​ พลธิราช​ วัฒนธรรมจังหวัดตาก​  หัวหน้าส่วนราชการ​  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น​ สภาวัฒนธรรมอำเภอ/ตำบล​ ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่​ เข้าร่วมงาน


นางรวงทอง​ พลธิราช​ วัฒนธรรมจังหวัดตาก​ กล่าวว่า โครงการ  “บวร On Tour” ของกระทรวงวัฒนธรรม ได้เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นโครงการที่ทำให้คนในชุมชนมีอาชีพและมีรายได้  เพราะมีการนำต้นทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นทั้งภูมิสังคม  ภูมิปัญญา  และภูมิทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น​ มาต่อยอดให้เกิดคุณค่าอย่างสร้างสรรค์  สำหรับบ้านไทยสามัคคี​ ตำบลแม่กาษา​ อำเภอแม่สอด​  จังหวัดตาก​ เป็นชุมชนที่มีหลักคุณธรรม ศีลธรรมอันดี  ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรม โดยมีพลังบวรที่เข้มแข็งจึงได้รับคัดเลือกเป็นชุมชนนำร่อง

นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่หลากหลาย  มีวัฒนธรรมการแสดงของท้องถิ่น มีอาหารพื้นบ้าน​ที่เป็นเอกลักษณ์ อีกทั้งมีผลิตภัณฑ์ชุมชน​ และการให้บริการที่พักโฮมสเตย์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก​ ได้ช่วยสนับสนุนเตรียมชุมชนและพัฒนาสินค้าวัฒนธรรม​ องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม​ พัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนอย่างเป็นระบบ​ ภายใต้ความร่วมมือของพลังบวร​ บ้าน​ วัด​ โรงเรียน​ ทำให้ชุมชนชูเอกลักษณ์เป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้อย่างยั่งยืน