3286d277a47174fd869a17d3572133d8.jpg 6a8d6f25fc13531e806da9ccd13c7de5.jpg
167
d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

พะเยา ขอโชคพระแม่ธรณีใต้ต้นโพธิ์

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีชาวบ้านนำดอกไม้ธูปเทียน เข้ามากราบไหว้ขอโชคลาภพระแม่ธรณีใต้ต้นโพธิ์ โบราณภายในวัดหลวงราชสัณฐานหรือวัดหลวงในตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาเพื่อขอโชคลาภจากพระแม่ธรณี ก่อนวันหวยออก เผื่อได้โชคนำไปเสี่ยงทายซื้อลอตเตอรี่งวดวันที่ 16 ก.ค.63 นี้

จากการสังเกตพบว่าได้มีชาวบ้าน เข้ามาขอโชคลาภกับพระแม่ธรณี บริเวณ ใต้ต้นโพธิ์โบราณ ในวัด ลักษณะของพระแม่ธรณี จะนั่งอยู่บนดิน บีบมวยผม ใต้ต้นโพธิ์ โดยบริเวณฐานรอบมีการก่อฐาน ไว้รอบๆต้นโพธิ์ พร้อมมีป้าย คำไหว้ขอพรพระแม่ธรณีตั้งไว้ เพื่อให้ผู้คนอ่าน อธิษฐานไหว้ ขอพร และโชคลาภ จัดการขอโชคลาภครั้งนี้ก็ได้มีชาวบ้านนำมาปีพ. ศ. ที่สร้างวัด 2347 และอายุของวัดปัจจุบัน 216 ปีเพื่อนำไปเสี่ยงโชค ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 16 ก.พ. นี้

สำหรับวัดหลวงราชสัณฐาน ตั้งอยู่ในตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เดิมเป็นวัดร้าง ซึ่งเจ้าหลวงวงศ์ ผู้ครองเมืองพะเยาเป็นผู้บูรณะปฏิสังขรณ์ร่วมกับชาวบ้าน ขึ้นมาใหม่แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2347 โดยชาวบ้านเรียกว่า วัดหลวง ต่อมาได้มีประชาชนมาประกอบพิธีทางศาสนาและได้ชื่อว่าวัดหลวงราชสัณฐานเป็นสถาปัตยกรรมแบบพื้นเมืองล้านนาที่สวยงามแห่งหนึ่งอายุ มี 216 ปี