ลำปาง ระดมทุกภาคส่วนสกัดไฟป่า ขอเฮลิคอปเตอร์สนับสนุน ทำให้ค่าปริมาณฝุ่นละองขนาดเล็ก PM2.5 เพิ่มสูงขึ้น 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พบการลักลอบจุดไฟเผาป่าในหลายพื้นที่ของจังหวัดลำปาง อาทิ อำเภอเมืองลำปาง อำเภองาว อำเภอเมืองปาน อำเภอสบปราบ อำเภอเถิน และอำเภอแม่ทะ โดยเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ระดมกำลังพลเข้าดับไฟป่าในจุดพิกัดต่างๆ อย่างเร่งด่วน 

นอกจากนั้นยังช่วยกันทำแนวกันไฟรอบบริเวณพื้นที่ที่เกิดไฟป่า เพื่อป้องกันเหตุไม่ให้เกิดการลุกลามขยายวงกว้างออกไป อย่างไรก็ตาม มีบางพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ โดยเฉพาะในเขตอำเภอเถิน และอำเภอแม่ทะ เนื่องจากไฟป่าได้มีการลุกลามอย่างรวดเร็วเข้าไปในจุดที่เป็นหุบเหวลึก ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเดินเท้าเข้าไปถึงได้ ประกอบกับบนยอดดอยมีลมพัดแรงและเปลี่ยนทิศทางอยู่ตลอดเวลา ซึ่งในสถานการณ์ดังกล่าว 

ด้านนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มีการประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอรับการสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ ทั้งหน่วยป้องกันไฟป่า เจ้าหน้าที่ชุดเหยี่ยวไฟ พิษณุโลก เชียงราย เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเถิน เจ้าหน้าที่ทหารชุดมวลชนสัมพันธ์ และเครือข่ายประชาชนจิตอาสาดับไฟป่าในเขตพื้นที่ เข้าร่วมกันแก้ไขปัญหาทำการควบคุมและดับไฟป่าภาคพื้นดิน 

พร้อมกันนี้ได้ประสานเฮลิคอปเตอร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ช่วยปฏิบัติการดับไฟป่าทางอากาศแล้ว มีการเข้าระงับดับไฟป่าในเขตพื้นที่ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน และในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ จะปฏิบัติการในเขตพื้นที่อำเภอแม่ทะ

ทั้งนี้ ก่อให้เกิดมลพิษจากหมอกควันไฟเป็นบริเวณกว้าง ทำให้คุณภาพอากาศค่าปริมาณฝุ่นละองขนาดเล็ก PM2.5 ได้เริ่มเพิ่มสูงขึ้นมาอีกครั้ง อยู่ในระดับ ”สีส้ม” คือ เริ่มที่จะมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน หน่วยงานทุกภาคส่วนได้ร่วมกันระดมกำลังแก้ไขปัญหา ทั้งช่วยกันลดปริมาณเชื้อเพลิงเก็บกวาดขยะ เศษกิ่งไม้ใบไม้ และเศษวัชพืช ส่วนหน่วยงานที่มีรถน้ำรถดับเพลิงต่างได้ร่วมกันออกมาทำสเปรย์น้ำ ฉีดพ่นละอองน้ำขึ้นไปในอากาศตามจุดพื้นที่ชุมชน