กองร้อยทหารม้าที่ 3 ฉก.ม.2 ร่วมอำเภอแม่สาย ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้ราษฎรผู้ยากไร้(คลิป)

206

กองร้อยทหารม้าที่ 3 ฉก.ม.2 ทหารชุดช่างจิตอาสาฯร่วมอำเภอแม่สาย ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้ราษฎรผู้ยากไร้

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 หมวดทหารม้าที่ 3 กองร้อยทหารม้าที่ 3 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 นำทหารชุดช่างจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับ อำเภอแม่สาย, เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเกาะช้าง, ผู้นำหมู่บ้าน และประชาชนจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ เข้าดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎร บริเวณหลังคาบ้าน, ห้องครัว และห้องน้ำ เป็นวันที่ 3 ให้กับนางอำนวย ชุ่มมงคล อายุ 59 ปี ซึ่งเป็นราษฎรผู้ยากไร้ มีฐานะยากจน ณ บ้านเลขที่ 130/3 หมู่บ้านสันนา หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มีผู้เข้าร่วมดำเนินการ จำนวน 30 คน ปัจจุบันดำเนินการซ่อมแซมมีความคืบหน้าไปแล้ว 90 เปอร์เซ็นต์