ฉก.ม. 2 กกล.ผาเมือง นำกำลังพล บริจาคโลหิตสำรองให้เหล่ากาชาดแม่สาย(คลิป) 

193

ฉก.ม. 2 นำกำลังพล บริจาคโลหิตสำรองให้เหล่ากาชาดแม่สาย

วันที่ 13 มกราคม 2563 ณ หอประชุมพระเจ้าพรหมมหาราช เฉลิมฉลอง 750 ปี เมืองเชียงราย ที่ว่าการอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย กองร้อยทหารม้าที่ 3 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 กองกำลังผาเมือง จัดกำลังพล ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย, กิ่งกาชาดอำเภอแม่สาย และหน่วยงานธนาคารเลือด โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เพื่อให้มีเลือดสำรองในธนาคารเลือดเพียงพอ

สำหรับกรณีผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน หรือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนเพื่อช่วยชีวิต และรักษาอาการเจ็บป่วยต่างๆ ตลอดจนเป็นการต่อชีวิตให้กับเพื่อนมนุษย์