3286d277a47174fd869a17d3572133d8.jpg 6a8d6f25fc13531e806da9ccd13c7de5.jpg

เชียงใหม่ ตรวจสถานบริการอาบอบนวด หลังมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 5

136
d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

คณะกรรมการโรคติดต่อ  จังหวัดเชียงใหม่  ตรวจสถานบริการอาบอบนวด  หลังมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 5 พบให้ความร่วมมือดี  พร้อมย้ำผู้ประกอบการทุกแห่งหากไม่เข้มงวดมาตรการป้องกัน  อาจถูกสั่งปิดชั่วคราวอีกครั้ง

นายรัฐพล  นราดิศร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขจังหวัด  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 ตำรวจและฝ่ายปกครอง  ลงพื้นที่ตรวจสถานบริการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 โดยจุดแรกได้เข้าตรวจสอบสถานบริการอาบอบนวดซายูริตำบลวัดเกต  อำเภอเมืองเชียงใหม่  ซึ่งเปิดให้บริการหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายมาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

โดยมีผู้จัดการสถานที่พานำชมและให้ข้อมูล  พบว่ามีการตั้งจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิผู้มาใช้บริการ  มีจุดลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ  และการลงทะเบียนลงสมุด  โดยระบุว่าหากลูกค้าไม่สวมหน้ากากอนามัยและไม่ลงทะเบียนจะไม่ให้เข้ามาใช้บริการ  นอกจากนี้การจัดโซนด้านในบริเวณพื้นที่ให้บริการชั้น 2 จุดพักคอยมีการจัดที่นั่งพักลูกค้าให้ห่างกันตามหลัก Social Distancing พนักงานที่รอให้บริการนั่งบริเวณหลังตู้กระจก  มีการเว้นระยะห่างโดยติดเครื่องหมายแสดงชัดเจน  พบว่าสถานบริการแห่งนี้ให้ความร่วมมือและมีมาตรการป้องกันดูแลเป็นอย่างดี  รวมถึงการทำความสะอาดห้องและอุปกรณ์สำหรับการให้บริการทุกครั้งหลังลูกค้ารับบริการเสร็จสิ้น


จากนั้นคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่
  ได้ลงพื้นที่ติดตามความปลอดภัยของรถตู้รับส่งนักเรียน  ที่โรงเรียนปรินส์รอแยลส์วิทยาลัย ตำบลช้างม่อย  อำเภอเมืองเชียงใหม่  พร้อมพูดคุยกับพนักงานขับรถและเจ้าของรถตู้ที่มาร่วมบริการรับส่งนักเรียน  ซึ่งทางขนส่งจังหวัดเชียงใหม่  ได้มีการกำชับมาตรการความปลอดภัยป้องกันโรคโควิด-19 ทั้งการจัดให้มีแอลกอฮอล์ล้างมือประจำรถ  การทำความสะอาดรถรับส่งนักเรียนทั้งก่อนและหลังบริการ  กำหนดให้พนักงานขับรถและผู้ควบคุมสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา  รวมทั้งกำชับให้ดูแลเด็กนักเรียนไม่ให้นั่งใกล้ชิดหรือแออัดเกินไป  และให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง  ซึ่งพนักงานขับรถ  ผู้ประกอบการทั้งหมดพร้อมให้ความร่วมมือ