เพชรบูรณ์ ผอ.สคร.2 ลงพื้นที่ควบคุมโรค “ชิคุนกุนยา”

378
d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

เพชรบูรณ์ สคร.2 ลงพื้นที่ควบคุมโรค “ชิคุนกุนยา”

วันที่ 11 กรกฏาคม 2563 ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 2 ( สคร.2) พิษณุโลก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข นำทีมกลุ่มสื่อสารความเสี่ยงฯ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)เพชรบูรณ์ รพ.ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ จิตอาสาพระราชทาน และอาสามัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

โดยลงพื้นที่รณรงค์ 5 ส. ตำบลสระกรวด อำเภอศรีเทพ และพัฒนาทักษะการสื่อสารความเสี่ยงควบคุมโรคชิคุนกุนยาแก่ อสม.(on the job training) ในพื้นที่ตำบลร่องหอย อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

โรคชิคุนกุนยาเกิดจากการติดเชื้อไวรัส โดยสามารถติดต่อได้จากยุงลายสวน (Aedes albopictus) และยุงลายบ้าน (Aedes aegypti) ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดไปยังทวีปแอฟริกา เอเชีย ยุโรป อินเดีย และแถบมหาสมุทรแปซิฟิก ครั้งแรกที่พบเชื้อไวรัสก่อโรคชิคุนกุนยาคือปี พ.ศ. 2556 ซึ่งพบในทวีปอเมริกาที่หมู่เกาะแคริบเบียนและในปัจจุบันนี้ยังไม่มีวัคซีนเพื่อป้องกันโรคดังกล่าว

อาการของโรคชิคุนกุนยาในเด็กไข้ขึ้นสูง โดยเฉียบพลัน อาจสูงถึง 40 องศาเซลเซียส อาการไข้จะลดลงภายในเวลา 2-3 วัน ปวดกล้ามเนื้อและปวดบวมตามข้อ มักมีอาการปวดหลายข้อพร้อมกัน มีผื่นแดงเล็กๆตามตัวหรืออาจมีผื่นแดงเล็กๆตามแขนขาได้ เบื่ออาหาร