รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 นำผ้าห่มกันหนาว มอบช่วยเหลือกับราษฏรที่ประสบภัยหนาว ในพื้นที่ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด แนวชายแดน แนวชายแดนจังหวัดตาก


ที่สนามหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโกกโก่ หมู่ 4 ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พันเอกชัยธัช ยิ้มทิม รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 พร้อมกำลังพล ร่วมนำผ้าห่มจากกองทัพบก และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 จำนวน 300 ผืน มอบช่วยเหลือกับราษฏรที่ประสบภัยหนาว ในพื้นที่ บ้านโกกโก่ หมู่ 4 และบ้านน้ำดิบ หมู่ 6 ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด

ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และกองทัพบก ที่ได้เล็งเห็น ถึงความเดือดร้อนของประชาชนในห้วงเดือน พฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี ซึ่งเป็นห้วงฤดูหนาว ทำให้ประชาชนในเขตภาคเหนือ ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศหนาวเย็น มาโดยตลอด จึงมีความห่วงใย และเห็นความสำคัญ ในการให้การช่วยเหลือประชาชน ในทุกพื้นที่ของประเทศ และจากผลกระทบดังกล่าว ได้มีหน่วยงานทุกภาคส่วน นำผ้าห่ม กันหนาวมาสมทบ พร้อมทั้งสนับสนุนให้กับหน่วย เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมและแจกจ่ายให้กับประชาชน ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์

 

กองกำลังนเรศวร ได้มอบหมายให้ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 เป็นหน่วยดำเนินการ ให้การช่วยเหลือ มอบผ้าห่มกันหนาวในครั้งนี้


อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลของ พยากรณ์อากาศ ของกลุ่มงานตรวจอากาศแม่อด เปิดเผยว่า บริเวณอำเภอแม่สอด อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาหลายพื้นที่ โดยอุณหภูมิต่ำสุด เมื่อเช้านี้ 18 องศาเซลเซียส และคาดว่าสภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือจะกลับมาหนาวเย็นอีกครั้ง ต้อนรับช่วงเทศกาลปีใหม่
ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น