พะเยา ค่า PM 2.5 เพิ่ม เกินมาตรฐาน 55 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 สภาพอากาศจังหวัดพะเยาเช้าวันนี้อากาศหนาวเย็น ท้องฟ้าปกคลุมไปด้วยหมอกควัน ค่า PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานมีค่า 55 ทำให้ หมอกควันปกคลุมไปทั่วบริเวณเช้าวันนี้ วัด
คุณภาพอากาศ

จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.เวียง อ.เมือง, พะเยา พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 55 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ประกาศ ห้าม ไม่ให้ มีการเผาป่า อย่างเด็ดขาด ช่วง 60 วัน อันตราย ช่วงระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ถึง 15 เมษายน 62 พร้อมกับ มอบหมายให้ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถานีควบคุมไฟป่า เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมทำการ ออก ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ไม่ให้ชาวบ้าน หรือผู้ที่เข้าป่า ไม่ให้มีการเผาและห้ามพกไฟแช็คเข้าป่า หากผู้ใดทำการเผาป่าถูกดำเนินคดี