เจ้าหน้าที่โครงการป่าซัปน้ำคีรีราษฎร์สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่14(ตาก)ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนจิตอาสาและคณะครูนักเรียน ร่วมทำฝายชะลอน้ำ แก้ปัญหาภัยแล้งและไฟป่า

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 นายธันย์ปวัฒน์ ภูริวัฒนเมธา ปลัดอาวุโสอำเภอพบพระ นายสาธิต มณฑาทิพย์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ พิเศษหัวหน้าโครงการป่าซับน้ำคีรีราษฎร์ ร่วมเปิดงานสร้างฝายชะลอน้ำ บริเวณ ลำห้วยบ้านทหารผ่านศึก หมู่ที่4 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

ทั้งนี้โครงการป่าซับน้ำคีรีราษฎร์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่14(ตาก) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา เจ้าหน้าที่ทหาร ประชาชนจิตอาสา คณะครู นักเรียน ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานกรมป่าไม้ ได้ร่วมกันจัดทำฝายชะลอน้ำ ตามศาสตร์พระราชาและตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 และเพื่อเป็นการสืบสานรักษาต่อยอดของรัชกาลที่ 10 เพื่อช่วยกักเก็บน้ำสร้างความชุ่มชื้นเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพและใช้เป็นแหล่งน้ำอุปโภคอย่างยั่งยืน เพื่อร่วมกักเก็บน้ำ ไว้ใช้ แก้ไขปัญหาภัยแล้ง และสร้างเป็นแนวกันไฟ ป้องกันปัญหาไฟป่าลุกลาม โดยได้ร่วมช่วยกัน เรียงกระสอบทรายจำนวนถึง 3,500ถุง

อย่างไรก็ตามโดยช่วงนี้เป็นช่วงเข้าฤดูแล้ง อำเภอพบพระ ได้กำชับ ให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง เตรียมความพร้อมรถน้ำ รถดับเพลิง เตรียมความพร้อม บุคคลากรรับมือภัยแล้งที่จะมาถึง โดยเฉพาะไฟป่า และหมอกควัน ตามประกาศจังหวัดตากขอความร่วมมือห้ามเผาเด็ดขาด72วัน ตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตากห้ามเผาทุกกรณี ในพื้นที่จังหวัดตาก ตั้งแต่ 18 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2562 นี้

ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น