พะเยา 2 ศาสนา พุทธ -คริสต์ ทำบุญตรงกัน วันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา – วันมิสซา หรือวันขอบคุณพระเจ้า (คลิป)

1261

พะเยา 2 ศาสนา พุทธ -คริสต์ ทำบุญตรงกัน วันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา – วันมิสซา หรือวันขอบคุณพระเจ้า


วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 บรรยากาศ วันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษาจังหวัดพะเยา ในปีนี้พบว่า มีการทำบุญของศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ ตามวัดวาอารามและโบสถ์ศาสนาคริสต์ ทางเข้าวัดเข้าโบสถ์ทำบุญตรงกัน ด้วย ชาวบ้าน ที่นับถือศาสนาพุทธ-ศาสนาคริสต์ ต่างพากัน พาบุตรหลาน เดินทางเข้ามาทำบุญ กันอย่างคึกคัก การทำบุญเข้าวัดเข้าโบสถ์ กันในช่วงเช้า ในทางศาสนาพุทธตามวัดวาอารามต่างๆทั่วจังหวัดก็ได้มีการทำบุญ การทุกชุมชนหมู่บ้านตำบล เช่นเดียวกับ ศาสนาคริสต์ ที่ โบสถ์นักบุญยอห์น บ้านเกษตรสุข หมู่ 15 ตำบลแม่กาอำเภอเมืองจังหวัดพะเยา ได้มีพิธีมิสชา วันขอบคุณพระเจ้า ซึ่งวันอาทิตย์และตรงกับวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาของศาสนาพุทธ


สำหรับปีนี้ วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาของ ศาสนาพุทธ ตรงกับวันเข้าโบสถ์วันวิสซา หรือวันขอบคุณพระเจ้า ของศาสนาคริสต์ไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อย ที่ 2 ศาสนามีวันสำคัญพร้อมกัน นับว่าแปลกมากของปีนี้จึงได้สร้างความ ปลื้มปิติยินดีแก่ผู้มาทำบุญทั้งสองศาสนา ศาสนาพุทธฟังพระเทศน์คำสั่งสอนให้ศีลให้พร เช่นเดียวกับศาสนาคริสต์ที่บาทหลวงก็ได้ให้ศีลให้พรแก่ผู้เข้ามาทำบุญด้วยเช่นกัน นับว่าวันนี้เป็นวันมหาบุญได้ทำบุญ อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและญาติมิตรด้วยกันเปล่า