กกล.ผาเมือง จัดกำลังพล ร่วมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ วัดดอนศรีสะอาด อ.เชียงดาว

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 กองกำลังผาเมือง จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับคณะครู/นักเรียน โรงเรียนบ้านดอนศรีสะอาด และประชาชนในพื้นที่ ทำการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์วัดตามหลักบวร บ้านวัดโรงเรียนร่วมใจ พัฒนาวัดให้มีความสะอาด ณ วัดดอนศรีสะอาด ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่