ประธานหอการค้าจังหวัดตาก เผยโควิดกระทบการค้าชายแดนลด กว่า 40 เปอร์เซ็นต์ พร้อมขอให้ภาครัฐให้โอกาสภาคเอกชนในช่วงการเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ


นายประเสริฐ จึงกิจรุ่งโรจน์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก กล่าวว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่ผ่านมา ส่งผลต่อการค้าชายแดน ค่อนข้างเยอะ จะเห็นได้ว่าการค้าชายแดน รอบภูมิภาคนี้ มีผลการค้าชายแดน ติดลบ 31 เปอร์เซ็นต์ ส่วนการค้าชายแดน ในพื้นที่ ด้านอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ที่ผ่านมา โดยเฉพาะในช่วงเดือนเมษายน พบว่ามูลค่าการค้าชายแดน ลดลงไปถึง กว่า 40 เปอร์เซ็นต์ ( มูลค่าการค้าชายแดนลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปีที่ผ่านมา จาก กว่า5 พันล้าน เหลือเพียง 3 พันล้าน) นั้นหมายความว่า มูลค่าการค้าที่เรามีอยู่ ถูกผลกระทบจากโควิด 19 แบบเต็มๆ ภาวะการเช่นนี้ เกิดขึ้นมา ตั้งแต่เดือนเมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน และในช่วงเดือนกรกฏาคม ปัญหาของโควิด 19 ต่างๆ ที่ได้รับการผ่อนปรน ไปสู่เฟส ที่ 5 จะได้รับการผ่อนปรนในการส่งสินค้า เพิ่มเติมมากขึ้น ก็คิดว่าการค้าด้านชายแดนจังหวัดตาก ที่ส่งออกไปยังประเทศเพื่อนมา ในช่วงต่อไปจะดีขึ้น


ส่วนเรื่องของการเปิดท่าข้าม ส่งสินค้า ในขณะนี้ อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการ เนื่องจากว่าเราได้ดำเนินการตามขั้นตอนทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการส่งเรื่องไปยัง คณะกรรมการควบคุมโรคประจำจังหวัดตากและ ในส่วนกลาง คือ สบค. ซึ่งในช่วงนี้ สบค. ได้อนุมัติให้เปิดด่านชายแดน 9 จังหวัด โดยอยู่ในระหว่างการประชุมพูดคุยกันในระดับจังหวัด ในเรื่องของมาตรการ ที่วางไว้ ถ้าทุกอย่างเรียบร้อย ก็อยู่ในดุลยพินิจ ของทางจังหวัดที่จะเปิดต่อไป


ซึ่งหากมีการเปิดท่าข้ามส่งสินค้า คาดว่า เศรษฐกิจชายแดน ระหว่างไทยและเมียนมา ด้านอำเภอแม่สอด และจังหวัดเมียวดี ที่ความต้องการสินค้า ทั้งสองฝั่ง ก็มีความลำบากอยู่ ถ้าเรามีการปลดล็อคในระดับหนึ่ง ก็คิดว่าเศรษฐกิจทั้งสองประเทศและ ความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งสองฝั่งจะดีขึ้น เพราะเนื่องจากว่าเรามองแล้วว่าปัญหาโควิด 19 ของ ทั้งสองประเทศไม่ได้เป็นปัญหาที่ค่อนข้างจะแรง คือลดน้อยลงไปแล้ว และ อยู่ในระดับที่ ไว้ใจได้ ทั้งมาตรการ การควบคุมโรค ของประเทศเพื่อนบ้านด้วย


อย่างไรก็ตามอยากฝากถึงทางรัฐบาล เนื่องจากว่าปัญหาโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของจังหวัดโดยรวมทั้งระบบ จากนี้ไป หลังจากที่เรามีการผ่อนปรนเข้าสู่เฟส 5 ก็จะต้องเป็นเรืองของการเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ ต้นทุนต่างๆที่จะเกิดขึ้น ต่อภาคเศรษฐกิจ ก็ขอให้ชะลอ เพื่อให้ภาคเอกชน สามารถที่จะลุกขึ้นมาได้ และจะสามารถยืนหยัดได้อย่างแข็งแรง แล้วหลังจากนั้นค่อนกลับเข้าสู่ระบบปกติ

ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น