คอบร้าโกลด์ ๑๙ ส่งมอบอาคารตามโครงการช่วยเหลือประชาชน อำเภอเมืองพิษณุโลก

978

คอบร้าโกลด์ ๑๙ ส่งมอบอาคารตามโครงการช่วยเหลือประชาชน อำเภอเมืองพิษณุโลก

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา พลเอก ชัยชนะ นาคเกิด เสนาธิการทหาร ร่วมกับ พลโท เอริค สมิทห์ (Eric Smith) ผู้บัญชาการกองกำลังนาวิกโยธินภาคโพ้นทะเลที่ ๓ สหรัฐอเมริกา และ มิสเตอร์ฮิโรชิ กาวามุระ (Mr.Hiroshi KAWAMURA) อัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ร่วมเป็นประธานในพิธีส่งมอบอาคารตามโครงการช่วยเหลือประชาชน ในการฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๙ ณ โรงเรียนวัดจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้รับมอบ

ปัจจุบันการฝึกคอบร้าโกลด์ถือเป็นการฝึกทางทหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งกองทัพไทยและกองกำลังสหรัฐอเมริกาภาคพื้นอินโด – แปซิฟิก ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในประเทศไทยเป็นประจำทุกปี โดยกองทัพไทย และกองทัพมิตรประเทศที่เข้าร่วมการฝึกฯ ได้จัดให้มีโครงการช่วยเหลือประชาชน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชน และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่การฝึกฯ รวมถึงเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่การฝึกฯ เสริมสร้างรายได้และผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับ
ท้องถิ่น และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพมิตรประเทศและประชาชนในพื้นที่

โดยมีการจัดกำลังพลจากกองบัญชาการกองทัพไทย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และเหล่าทัพ ปฏิบัติงานร่วมกับมิตรประเทศอีก ๘ ประเทศ  โครงการช่วยเหลือประชาชน ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน ๖ โครงการ
ได้แก่ โรงเรียนวัดตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โรงเรียนบ้านน้ำกร่อย อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
โรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วน อำเภอเมือง จังหวัดตาก โรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง อำเภอเมือง จังหวัดตาก โรงเรียนบ้านวังไม้แดง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี และ โรงเรียนวัดจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

นอกเหนือจากโครงการก่อสร้างแล้ว ยังได้จัดให้มีกิจกรรมการบริการทางการแพทย์ทหารของประเทศ ที่เข้าร่วมการฝึกฯ การจำหน่ายสินค้าราคาถูก การบริการตัดผม และ การบริการแจกแว่นสายตาสำหรับผู้สูงอายุ

สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดจอมทอง ตามโครงการช่วยเหลือประชาชน
มีกำลังพลจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๔ สำนักงานพัฒนาภาค ๓ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำนวน ๒๐ นาย กองทัพสหรัฐอเมริกา จำนวน ๒๑ นาย และ กองกำลังป้องกันตนเองภาคพื้นดินญี่ปุ่น จำนวน ๕ นาย รวม ๔๖ นาย เข้าร่วมการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาด ๗.๘ x ๒๐ เมตร เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๒๑ มกราคม -๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เพื่อใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาให้กับนักเรียน และประชาชนในบริเวณพื้นที่โครงการฯ——————————————————–
ส่วนประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๙
๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒