3286d277a47174fd869a17d3572133d8.jpg 6a8d6f25fc13531e806da9ccd13c7de5.jpg

ร.พ.แม่สอด จัดกิจกรรม ร่วมงดเหล้า เข้าพรรษา ภายใต้คำขวัญ สุราพาคิดน้อย ด้อยความปลอดภัย (คลิป)

62
d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

โรงพยาบาลแม่สอดจัดกิจกรรม ร่วมงดเหล้า เข้าพรรษา ภายใต้คำขวัญ สุราพาคิดน้อย ด้อยความปลอดภัย เชิญชวนประชาชนลงนามปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา เป็นเวลา 3 เดือน


วันนี้ 1 กรกฏาคม 2563 ที่โรงพยาบาลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสุขศึกษาและงานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลแม่สอด ร่วมจัดกิจกรรม เชิญชวนเจ้าหน้าที่ ผู้ป่วย และผู้มารับบริการทุกคน ร่วมกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา สู่การเป็นคนต้นแบบและยกระดับสู่การเป็นครอบครัวปลอดเหล้า โดยการชักชวนคนในครอบครัว เป็นจุดเริ่มต้น เพื่อสกัดกั้นนักดื่มหน้าใหม่และเปิดโอกาสให้เยาวชนทำกิจกรรมที่ดี มีศีลธรรมและสร้างสรรค์เพื่อสุขภาพกายที่ดีและแข็งแรง


จึงเชิญชวนประชาชนทุกท่านที่สนใจ ลงนามปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษาที่บริเวณจุดลงนามในโรงพยาบาลแม่สอดคือบริเวณห้องโถงตึก OPD ผู้ป่วยนอกและกลุ่มงานสุขศึกษา ด้วยเดือนกรกฎาคมเป็นเดือนแห่งเทศกาลเข้าพรรษา ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่งของประเทศไทยโดยมีการกำหนดระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งพุทธศาสนิกชนชาวไทยรวมถึง พระมหากษัตริย์และบุคคลทั่วไป ได้สืบทอดประเพณีการปฏิบัติและการทำบุญในวันเข้าพรรษามาช้านาน

 

นอกจากนี้เมื่อปี 2551 รัฐบาลประกาศให้วันเข้าพรรษาเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ซึ่งในปีถัดมาจะได้ประกาศให้วันเข้าพรรษา เป็นวันที่ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั่วราชอาณาจักรทั้งนี้เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ชาวไทยตั้งสัจจะอธิษฐานของดการดื่มสุราในวันเข้าพรรษาเป็นระยะเวลา 3 เดือนเพื่อเป็นการส่งเสริมค่านิยมที่ดีให้แก่สังคมไทย
ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น