3286d277a47174fd869a17d3572133d8.jpg 6a8d6f25fc13531e806da9ccd13c7de5.jpg

วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ถวายเทียนจำนำพรรษาวัดพระแท่นศิลาอาสน์

129
d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ถวายเทียนจำนำพรรษาวัดพระแท่นศิลาอาสน์

เมื่อวันพุธที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้ากราบนมัสการและถวายเทียนจำนำพรรษาแด่ พระวินัยสาทร เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก-อุตรดิตถ์ (ธ) เจ้าอาวาสวัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๓ ณ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน