3286d277a47174fd869a17d3572133d8.jpg 6a8d6f25fc13531e806da9ccd13c7de5.jpg

หลายหน่วยงาน ร่วมจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต หลังขาดแคลนเลือดในช่วงการระบาดโควิด 19(คลิป)

100
d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต แก่โรงพยาบาล หลังขาดแคลนเลือดในช่วงการระบาดโควิด 19


วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 ที่บริเวณชั้น 1 อาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชน เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายประเสริฐ จึงกิจรุ่งโรจน์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญารัตน์ เชียรธานรักษ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด พร้อมด้วยนักประกอบการธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมนำประชาชน บริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย และผู้ต้องการโลหิต


ทั้งนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 [CoronaVirus Disease 2019 : COVID -19 ] ทำให้ประชาชนไม่เดินทางออกนอกที่พักอาศัยรวมถึงการบริจาคโลหิตแก่โรงพยาบาล ด้วยกลัวความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสดังกล่าว ส่งผลให้โรงพยาบาลขาดแคลนเลือด


ทางหอการค้าจังหวัดตากและนักประกอบการธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดตาก (YEC TAK ) จึงต้องการจัดกิจกรรม “บริจาคโลหิต” ขึ้นเพื่อช่วยบรรเทาและช่วยเหลือโรงพยาบาลให้มีเลือดในการช่วยเหลือผู้ที่ต้องการ และเพื่อเป็นการสานต่อโครงการบริจาคโลหิต ที่หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้จัดขึ้น ทางหอการค้าจังหวัดตาก จึงได้จัดกิจกรรม “บริจาคโลหิต” ขึ้น

ในการนี้ หอการค้าจังหวัดตาก และนักประกอบการธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดตาก (YEC TAK ) ได้จัดเตรียมมาตรการป้องกันเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ที่เข้าร่วมบริจาคโลหิต ตามมาตรการป้องการและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19 ) โดยได้รับความร่วมมือ จากหลายหน่วยงาน ทั้งจาก โรงพยาบาลแม่สอด กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด และ เทศบาลนครแม่สอด

ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น