3286d277a47174fd869a17d3572133d8.jpg 6a8d6f25fc13531e806da9ccd13c7de5.jpg

โครงการ EGAT Care Back to School รับเปิดเทอม มอบอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19

139
d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

โครงการ EGAT Care Back to School รับเปิดเทอม
มอบอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19 ตรงสู่โรงเรียนรอบเขื่อนสิริกิติ


เขื่อนสิริกิติ์ หยุดการแพร่ระบาด COVID-19 ส่งมอบหน้ากากอนามัย เจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. เสากดแอลกอฮอล์เจลแบบเท้าเหยียบ และสบู่เหลวจากผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้นักเรียนและบุคลากรด้านการศึกษาในสถานศึกษา 11 แห่ง และ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 ตามโครงการ EGAT Care Back to School


เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายวุฒิไกร สร่างนิทร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์-1 (ช.อขส-1.) พร้อมผู้บริหาร ส่งมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 3,094 ชิ้น เจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. แบบแกลอน จำนวน 51 แกลอน เจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. ขนาด 450 มิลลิลิตร จำนวน 51 ขวด เสากดแอลกอฮอล์เจลแบบเท้าเหยียบ จำนวน 53 ชุด และสบู่เหลวผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 235 ขวด ให้กับนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา 11 โรงเรียนรอบเขื่อนสิริกิติ์ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 (สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2) ตามโครงการ EGAT Care Back to School ซึ่งเป็นโครงการที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกัน ลดความเสี่ยง และหยุดการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ช่วงเปิดภาคเรียนของภาคการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2563


ภายในงานจัดให้มีการมอบหน้ากากอนามัย เจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. แบบแกลอน เจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. ขนาด 450 มิลลิลิตร เสากดแอลกอฮอล์เจลแบบเท้าเหยียบ และสบู่เหลวผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ กฟผ. สนับสนุน ให้กับ 11 โรงเรียนพื้นที่เขื่อนสิริกิติ์ ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 1 โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 1 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ โรงเรียนบ้านปากปาด โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ และ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2


นายวุฒิไกร สร่างนิทร ช.อขส-1. กล่าวว่า กฟผ. เห็นถึงความสำคัญของการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ของภาคการศึกษา จึงเกิดโครงการ EGAT Care Back to School ขึ้น เป็นโครงการที่แสดงถึงการให้ความสำคัญต่อภาคการศึกษาอย่างจริงจัง เพื่อเสริมความพร้อมและเพิ่มศักยภาพในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ภายในสถานศึกษา โดยจะดำเนินการส่งมอบหน้ากากอนามัย เจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. เสากดแอลกอฮอล์เจลแบบเท้าเหยียบ และ สบู่เหลวจากผลิตภัณฑ์ชุมชนรอบพื้นที่ กฟผ. ให้กับนักเรียน และบุคลากรการศึกษา จำนวนมากกว่า 200,000 คน ในสถานศึกษา 600 กว่าแห่งทั่วประเทศพร้อมกันในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563


“กฟผ. พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ให้คนไทยยึดแนวปฏิบัติในการดูแลตนเองและส่วนรวมเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดซ้ำอีก โดย กฟผ. ขอเคียงข้างคนไทยทุกวิกฤตและพร้อมร่วมมือกับทุกภาคส่วนร่วมฟื้นฟูประเทศไทย จากสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19” ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน