พิษณุโลก รณรงค์ห้ามเผาป่าทุกชนิด ประกาศ “เขตควบคุมไฟป่า”ผ่าผืน ถูกปรับ 1 หมื่นบาท

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.สุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ “24 กุมภาพันธ์ วันปลอดควันพิษจากไฟป่า” ลดการเผา ควบคุมไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ที่โรงเรียนหนองกระท้าว ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

โดยมี ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิษณุโลก ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 11 ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรที่ 4 สาขาพิษณุโลก และส่วนราชการทั้งทหาร ฝ่ายปกครองร่วมกับ ประชาชนร่วมจัดงานรณรงค์ปลอดควันพิษจากไฟป่า ภายในงานได้มอบอุปกรณ์ดับไฟป่าแก่ผู้นำชุมชน 27 หมู่บ้าน 

ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  ยังนำทีมหัวหน้าส่วนต่างๆ ทำแนวกันไฟ ท่ามกลางบรรดา จนท.เสือไฟ สาธิตอุปกรณ์ดับไฟ พร้อมมีเฮลิคอปเตอร์โปรยน้ำเพื่อดับไฟอีกด้วย 

นายสมพงษ์  สิทธิโชคสกุลชัย ผู้อํานวยการ ทสจ.พิษณุโลก กล่าวว่า ห้วงฤดูแล้งทุกปี มักมีการเผาป่าอนุรักษ์ ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่เกษตรกรรมและริมถนนทั้งสายหลักและสายรอง ผลให้คุณภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก พบว่า มีบางวันที่มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน เกินค่ามาตรฐาน (ค่ามาตรฐาน ไม่เกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) มีจุดความร้อน (Hotspot) ในเขตรอยต่อระหว่างพื้นที่ป่าอำเภอชาติตระการ  อำเภอนครไทย และอำเภอวังทอง

 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  กล่าวว่า  เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ จึงได้สนธิกำลังจัดกิจกรรมรณรงค์ “24 กุมภาพันธ์ วันปลอดควันพิษจากไฟป่า” กระตุ้นจิตสำนึก รณรงค์ป้องกันไฟป่า และสร้างเครือข่ายให้ประชาชน ร่วมมือ ให้งดการเผาในที่โล่งทุกชนิด  ซึ่งพิษณุโลกได้ประกาศจังหวัดพิษณุโลก ให้เป็น”เขตควบคุมไฟป่า” ซึ่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 11 ตั้งรางวัลนำจับ หากผู้ใดฝาผืน เผาป่า จะถูกปรับเป็นเงิน 10,000 บาท