พะเยา เปิดเทอมวันแรก ตื่นเต้นทั้งผู้ปกครอง-นักเรียน มีคัดกรองเข้มโรคโควิด-19(คลิป)

516

พะเยาเปิดเทอมวันแรก ตื่นเต้นทั้งผู้ปกครอง-นักเรียน มีทั้งดีใจและร้องไห้ รร.คัดกรองเข้ม กันโรค โควิด-19

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 บรรยากาศเปิดเทอมวันแรกของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดพะเยา พบว่าในแต่ละโรงเรียน ตั้งแต่ โรงเรียนระดับอนุบาล ประถมศึกษามัธยมศึกษา ทางคณะครู ได้มีการ ตั้งจุดคัดกรอง ประตูทางเข้า โรงเรียน เพื่อคัดกรอง ด้วยการวัดอุณหภูมิเว้นระยะห่างสอนใส่หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ให้ผู้ปกครองและนักเรียน อย่าง เข้มงวด เพื่อเป็นการป้องกันเชื้อโรค โควิด 1 9 ที่กำลังแพร่ระบาด

yoSugQiUo7

จากการสังเกต ตั้งแต่ละโรงเรียนพบว่าบรรดาผู้ปกครองได้นำบุตรหลาน เอามาส่งที่โรงเรียน ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยและต้องเข้าแถวเว้นระยะห่างเดินเข้าทางประตู ที่ทางโรงเรียนจัดให้ จะต้องมีการคัดกรองอย่างเข้มงวดทั้งผู้ปกครองและนักเรียน ซึ่งการเปิดเทอมในวันแรกนี้ ก็ได้สร้างความปั่นป่วน ทั้งครูผู้ปกครองและนักเรียน กันไปทั่วบริเวณโรงเรียน โดยมีทั้งนักเรียนโตและเด็กเล็กมีทั้งดีใจที่ได้มาโรงเรียนเป็นวันแรก และบางคนกลับร้องไห้ไม่ยอมมาโรงเรียนหรือไม่ยอมเข้าห้องเรียน จนทางครูและผู้ปกครองต้องรีบอุ้มเข้าห้องเรียน โดยต้องผ่านการคัดกรอง ตั้งแต่รองเท้าที่สวมใส่มาจากบ้านต้องเช็ดกับผ้าเช็ดเท้าที่มีน้ำยาทำความสะอาดใส่ไว้ก่อนเข้าอาคารเรียน

สำหรับ โรงเรียนระดับมัธยมก็เช่นเดียวกันโดยทางคณะครูจะทำการคัดกรองตั้งแต่ประตูทางเข้าโรงเรียนโดยเว้นระยะห่างในการวัดอุณหภูมิ อย่างเข้มงวด และได้มีการแบ่งแยก ของการเรียนการสอน แต่ละระดับชั้น ม.ต้นและม.ปลาย โดยผลัดเปลี่ยนกันเรียน ซึ่งในวันนี้ ที่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม นักเรียนระดับม.ต้น ม.1-3 จะเรียน ,ม. 4-6 จะหยุด ซึ่งในวันนี้ เป็นวันเปิดเทอมวันแรกของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดพะเยา ก็ได้สร้างความตื่นเต้นทั้งผู้ปกครองและนักเรียนไปทั่วทุกโรงเรียน เพราะมีการเข้มงวดในการป้องกันเชื้อโรค โควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดดังกล่าว