Wisdom Airways เปิดเที่ยวบิน แม่สอด- เชียงใหม่ ดีเดย์ปฐมฤกษ์เที่ยวแรก 2 มี.ค.62

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ห้องประชุมสำนักงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ชั้น 3 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายพิชาญ กว้างชูชัย ประธานกรรมการบริหาร สายการบิน Wisdom Airways นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด  นายราเชนทร์ สุวรรณโชคสกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก และคณะ กัปตัน-นักบิน-เจ้าหน้าที่ Wisdom Airways ร่วมแถลงข่าว

การเปิดเที่ยวบิน แม่สอด-เชียงใหม่ และเชียงใหม่-แม่สอด เพื่อเป็นการให้บริการแก่ประชาชน ให้ได้รับความสะดวกในการเดินทาง ระหว่างแม่สอด กับเชียงใหม่ เชื่อมโยงการลงทุนและท่องเที่ยว ของประชาชน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ในทุกกลุ่มทุกวัย โดยเฉพาะ กลุ่มนักท่องเที่ยว นักธุรกิจ นักเรียนนักศึกษา รวมทั้งการให้บริการช่วยเหลือส่งต่อผู้ป่วย

ทั้งนี้ นายพิชาญ กว้างชูชัย ประธานกรรมการบริหาร สายการบิน Wisdom Airways กล่าวว่า สายการบิน Wisdom Airways เปิดให้บริการในภาคเหนือตอนบนเป็นหลัก โดยใช้เครื่องบิน Sessna Caravan แบบ 8 และ 12 ที่นั่ง ให้บริการ เส้นทาง เชียงใหม่–แม่ฮ่องสอน, ดอนเมือง–ปาย, น่าน

จากการที่ได้มีการประสานงานกับภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก(แม่สอด) จึงได้มีแผนธุรกิจที่จะเปิดเที่ยวบิน แม่สอด-เชียงใหม่. และเชียงใหม่-แม่สอด โดยจะเริ่มเปิดปฐมฤกษ์เที่ยวบินแรก ในวันที่ 2 มีนาคม 2562 ซึ่งจะเริ่มในช่วงแรกสัปดาห์ละ 2 วัน เฉพาะในวันจันทร์และวันเสาร์

โดย ออกจากเชียงใหม่เวลา 14.35 น. ถึงแม่สอด 15.35 น. และออกจากแม่สอด 15.50 น. ถึงเชียงใหม่ 16.50 น. ด้วยราคาค่าโดยสาร 1,890 บาท ซึ่งเราคาดหวังผู้โดยสารในกลุ่มของนักธุรกิจ-นักท่องเที่ยว-นักศึกษา-ผู้ป่วย โดยหลังจากลงเครื่องแล้วเรามีรถบริการส่งอีกด้วย นอกจากนี้ ในอนาคตอาจมีการหารือเพื่อปรับเปลี่ยนวันให้บริการ โดยเฉพาะ เที่ยวบิน ในวันศุกร์และวันอาทิตย์ ที่มีประชาชนต่างให้ความสนใจ เนื่องจากมีคาดว่าจะสอดคล่องต่อการเดินทาง ได้มากยิ่งขึ้น

ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น