มทบ. 37 นำทหารจิตอาสา ฯร่วม ปภ.เขต 15 ภาคีเครือข่ายสิ่งแวดล้อม สร้างฝายชะลอน้ำ

508

มทบ. 37 นำทหารจิตอาสา ฯร่วม ปภ.เขต 15 ภาคีเครือข่ายสิ่งแวดล้อม สร้างฝายชะลอน้ำ

yoSugQiUo7

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 พลตรี สัชฌาการ คุณยศยิ่ง ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 37 /ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 37 จัดกำลังพล พร้อมทหารจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการหทัยกก (KOK HEART Project) และร่วมทำกิจกรรมการจัดทำฝายชะลอน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ยาว และลุ่มน้ำแม่ซ้าย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือจัดทำโดย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย ภาคีเครือข่ายด้านการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงราย, ส่วนราชการ, หน่วยงาน, ภาคเอกชน, มูลนิธิ, องค์กร และสถานศึกษา ร่วมดำเนินการจัดทำขึ้น

เพื่อการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ภัยแล้ง และน้ำป่าไหลหลาก ด้วยหลักการอนุรักษ์น้ำ อนุรักษ์ป่า อนุรักษ์ดิน ในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ยาว และลุ่มน้ำแม่ซ้าย ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมี นายไพฑูรย์ นาคแท้ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 120 คน