3286d277a47174fd869a17d3572133d8.jpg 6a8d6f25fc13531e806da9ccd13c7de5.jpg
116
d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

กำแพงเพชร อุทยานฯคลองลาน เตรียมความพร้อมต้อนรับ นทท.ดีเดย์ 1 ก.ค.นี้

นายสุระชัย โภคะมณี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร เปิดเผยว่า การเตรียมความพร้อมเปิดอุทยานแห่งชาติ ให้นักท่องเที่ยวเข้าชมในวันที่ 1 กรกฎาคม นี้ จึงได้ทำการ Test run การท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ แบบ New normal มีการใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะในการลงทะเบียน เข้า – ออก อุทยานแห่งชาติ และแอปพลิเคชั่นคิวคิว (Que Q) ในการจองเข้าอุทยานแห่งชาติ ตลอดจนการจัดระบบเว้นระยะห่าง การเตรียมความพร้อมสำหรับชุดกู้ภัยและพยาบาล เพื่อรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว การเข้าใช้บริการร้านอาหาร และอื่นๆ ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย

ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวต้องผ่านจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิ (ต้องไม่เกิน 37.5) หากเกินจะประสานกับ รพ.สต.เพื่อตรวจรับรอง นักท่องเที่ยวคัดกรองอีกครั้งอย่างละเอียด ส่วนนักท่องเที่ยวที่จะมาท่องเที่ยวในช่วงเปิดบริการต้นเดือน ต้องจองเข้าอุทยานฯผ่านแอพ Que Q ให้กับเจ้าหน้าที่ด่านตรวจ ชำระค่าบริการและสแกน ไทยชนะ เพื่อเช็คอินเข้าอุทยานแห่งชาติฯ นั้นๆ (นักท่องเที่ยวจะต้องสวมหน้ากากทุกครั้ง) โดยใช้โทรศัพท์มือถือ หรือเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักลงทะเบียนคุมเข้า-ออกโดยรับนักท่องเที่ยวแต่ละวันจำนวนเพียง 400 คน รวมถึงนักท่องเที่ยวต้องไปลงทะเบียนว่าประสงค์จะพักค้างแรมหรือไป-กลับ

โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ จะเป็นผู้ควบคุมจำนวนนักท่องเที่ยวแต่ละพื้นที่ไม่เกินจำนวนที่กำหนด มีการกำหนดระยะห่างทางสังคม สบู่เหลวล้างมือ เจลทำความสะอาด และการฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ สำหรับการกางเต็นท์ ได้ควบคุมพื้นที่ลานกางเต็นท์ โดยการเว้นระยะห่าง ไม่น้อยกว่า 2 เมตร (จะมีผังมาร์คจุดกางเต็นท์ไว้ให้) บ้านพักมีการฉีดพ่นฆ่าเชื้อด้วย

หากพบนักท่องเที่ยวที่มีอุณหภูมิเกิน 37.5 ขณะท่องเที่ยวทางโรงพยาบาลหรือ รพ.สต.ที่ใกล้ จะเข้ามาตรวจอีกครั้งโดยละเอียด นักท่องเที่ยวต้องเช็คอินในแอพ ไทยชนะ กดเข้า-ออกจากอุทยานฯ กับเจ้าหน้าที่เช็คทะเบียนควบคุมการเข้า-ออก ทุกครั้งอย่างเคร่งครัดด้วย