พะเยา ข้าวแตนโบราณอินทรีย์ อำเภอจุน เพิ่มมูลค่าข้าว

เกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่ ในพื้นที่ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รวมตัวแปรรูปผลผลิตข้าวอินทรีย์ เป็นข้าวแตนโบราณ ออกจำหน่าย สร้างรายได้ นอกจากนั้นยังสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตข้าว ที่ในพื้นที่มีการผลิตข้าวคุณภาพและมีชื่อเสียงระดับประเทศ

กลุ่มเกษตรนาแปลงใหญ่ ในพื้นที่ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ต่างร่วมตัวกันนำข้าวเหนียว ที่มีทั้งข้าวขาว ข้าวก่ำ ที่ปลูกในพื้นที่โดยวิธีการแบบอินทรีย์ นำมาผลิตข้าวแตนโบราณ ออกจำหน่ายซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวได้เป็นอย่างดี โดยข้าวแตนโบราณที่ทำการผลิตนั้นถือว่าสามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเป็นอย่างดี รวมทั้งเป็นที่ต้องการของตลาดและมีชื่อเสียงเนื่องจากนำข้าวอินทรีย์มาทำการผลิต

โดยขั้นตอนการผลิตนั้น จะนำผลผลิตข้าวมาทำการนึ่ง จากนั้นก็จะทำการปั้นเป็นรูปทรงกลม และนำไปตากแดด จำนวน 2 วันซึ่งจะมีทั้งข้าวแตนแบบขาว แบบคลุกน้ำอ้อย และข้าวแตนข้าวก่ำ และนำมาทอด จากนั้นก็จะนำน้ำอ้อยกวน ที่ทำการกวน ทำการลาดบนข้าวแตนและคลุกกับข้าวตอกหรือข้าวทอดที่เป็นเมล็ดเพื่อเพิ่มความอร่อยขึ้น

ต่อมาจะแพ็คเป็นถุง โดยบรรจุถุงละ 5 แผ่น ขายในราคาเพียงถุงละ 10 บาท ซึ่งสามารถจำหน่ายได้เป็นอย่างดี และถือเป็นสินค้าโอท็อปที่สามารถสร้างรายได้ให้กับตำบลได้เป็นอย่างดี