“ภูหินร่องกล้า”ทดสอบความพร้อมรูปแบบ New Normal เปิดท่องเที่ยว 1 ก.ค.นี้ จำกัด นทท.2,920 คน/วัน

975

“ภูหินร่องกล้า”ทดสอบความพร้อมรูปแบบ New Normal เปิดท่องเที่ยว 1 ก.ค.นี้ จำกัด นทท.2,920 คน/วัน

yoSugQiUo7

วันที่ 28 มิถุนายน 2563​  ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายสุริยา กาละสุข หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ได้นำส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และอำเภอนครไทย นำโดย นายธีรัชสิทธิ์ วงศ์วาน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายชัยวัฒน์ ประดับเพชร ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอนครไทย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก สำงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ คณะสื่อมวลชนจังหวัดพิษณุโลก ผู้นำชุมชน และผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอนครไทย ร่วมทดสอบความพร้อม(Test Run) ก่อนการเปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 และให้ข้อแนะนำต่อมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อ COVID​ -​ 19 ด่านเก็บค่าบริการผ่านเข้าอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

สำหรับการทดสอบความพร้อม (Test Run) โดยเริ่มแนะนำตั้งแต่ขั้นตอนการจองเข้าอุทยานผ่านแอปพลิเคชั่น “QueQ” และการสแกน QR code Check In ผ่านแอปพลิเคชั่นไทยชนะการผ่านจุดคัดกรองตามมาตรการป้องกัน COVID-19 ตลอดจนประชาสัมพันธ์ข้อปฏิบัติต่างๆ และการ Check Out ผ่านระบบไทยชนะก่อนออกพื้นที่เพื่อสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปถ่ายทอดให้กับประชาชนในพื้นที่ผลการทดสอบ (Tast Run) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า กำหนดเปิดให้บริการแหล่งท่องเที่ยวบางส่วน ในวันที่ 1 กรกฎาคม นี้ ได้แก่ ลานหินแตก ลานหินปุ่ม โรงเรียนการเมือง น้ำตกร่มเกล้าภราดรและภูลมโล จำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว 2,920 คน/วัน ทั้งนี้ ขอฝากนักท่องเที่ยวงดใช้โฟม พลาสติกหูหิ้ว หรือภาชนะที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งเข้าไปในเขตอุทยานฯเพื่อช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้สะอาด สวยงามและยั่งยืนตลอดไป

ขอบคุณภาพ:อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า