รพ.พุทธชินราช เปิดคลินิกพิเศษเฉพาะทาง นอกเวลาราชการ จ่าย 400 บาท

4551

รพ.พุทธชินราช เปิดคลินิกพิเศษเฉพาะทาง นอกเวลาราชการ จ่าย 400 บาท

นายแพทย์สุชาติ พรเจริญพงศ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก เปิดเผยว่า จากปัญหาความแออัดที่เกิดขึ้นภายในโรงพยาบาลพุทธชินราช เนื่องจากมีผู้ป่วยเข้ามารักษาเป็นจำนวนมาก และทุกสิทธิการรักษาที่เข้ามาใช้บริการในช่วงเวลาราชการ 

นายแพทย์สุชาติ กล่าวอีกว่า เมื่อมีผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก จึงทำให้ระยะเวลาการรอคอยเพิ่มมากขึ้น โรงพยาบาลพุทธชินราช จึงมีนโยบายที่จะเปิดให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMCคลินิก) ผู้ป่วยจะได้รับการตรวจรักษาจากแพทย์เฉพาะทาง หลากหลายสาขา  ตรวจทุกสิทธิการรักษา ให้การบริการที่สะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอย ช่วยลดความแออัดในเวลาราชการ

“โดยชำระค่าบริการพิเศษเพิ่ม 400 บาท แต่ไม่สามารถเบิกคืนได้  ซึ่งได้ทำประชาพิจารณ์ทั้งบุคลากรภายในโรงพยาบาล และประชาชนภายนอกโรงพยาบาลถึงความเหมาะสม และแผนกที่ต้องการให้เปิดบริการ ซึ่งผลจากการทำประชาพิจารณ์ มีผู้เห็นด้วย 87.69% และมีความประสงค์จะเข้ามาใช้บริการ 90.76% “ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราช กล่าว