แผ่นดินไหว เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ลำปาง

 

 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.10 น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พื้นที่ในจังหวัดพะเยา รู้สึกการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวเกิดขึ้น ทำให้ผู้อยู่ในอาคารสูง รู้สึก ถึงการสั่นไหวของอาคาร รวมถึงอาคารบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย การรับรู้ของการสั่นสะเทือนจากการเกิดแผ่นดินไหว ทำให้ผู้คนที่รับรู้ถึงการสั่นสะเทือนอาการตกใจแตกตื่น ไปทั่ว โดยเฉพาะ อาคารศูนย์ราชการ จังหวัดพะเยาที่สูง 5 ชั้น ได้รับรู้การสั่นสะเทือนอย่างแรงจนทำให้ผู้อยู่ในอาคารต่างพาการกรีดร้องและรู้สึกว่า ตัวเองสั่นไหว จากการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวในครั้งนี้

นายภัทรศักดิ์ วิระคำ นายช่างโยธาอาวุโสปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการสำนักงาน ปภ.จังหวัดพะเยา กล่าวว่า พะเยาได้รับแรงสั่นสะเทือนจากการเกิดแผ่นดินไหว จุดศูนย์กลางอยู่ที่อำเภอวังเหนือจังหวัดลำปาง ขนาด 4.9 ลิติจูด ลึกจากพื้นดิน 21 กิโลเมตร จากการสั่นนไหวครั้งนี้ พื้นที่พื้นที่ที่ได้รับ ความรู้สึกการสั่นไหวมีพื้นที่เชียงรายพะเยา 

สำหรับจังหวัดพะเยายังไม่ได้รับความเสียหาย ปัจจุบันเราไม่มีเครื่องแจ้งเตือนของแผ่นดินไหวเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนจะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารจากส่วนราชการ ฟังข่าวสารจากทางสื่อมวลชน วิทยุ ทีวี และสิ่อต่างๆ การเกิดแผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดขึ้นถึง 11 ครั้งภายใน 2 ชั่วโมง ที่ ผ่านมา แผ่นดินไหว ที่อำเภอวังเหนือ 12 ครั้ง

ในส่วนของจังหวัดพะเยา พื้นที่ที่น่าห่วงก็คืออำเภอเมืองพะเยา และอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นเขตติดต่อจังหวัดน่าน มันจะมีรอยเลื่อน จากพะเยาไปเชียงรายทำให้เกิดมีรอยเลื่อนเกิดขึ้นเป็นรอยเลื่อนแม่อิง และทิศทางของมันมาจากเชียงรายจะเข้ามาทางพะเยาดังกล่าว

รายงานข่าวแจ้งด้วยว่า นอกจากนั้นในพื้นที่อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ได้ได้เกิดแผ่นไหว ทำให้อาคารร้าวได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก

โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)ลำปาง รายงานเหตุแผ่นดินไหวพื้นที่อำเภอวังเหนือ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ เวลา 16.05 น.ได้รับรายงานการเกิดแผ่นดินไหวตั้งแต่ เวลา 12.01 – 18.15 น. รวม 18 ครั้ง ความรุนแรงมากสุดขนาด 4.9 แมกนิจูด ลึก 10 กม. ซึ่งจากการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ พบว่ามีความเสียหายอาคารบ้านเรือนประชาชน พื้นที่อำเภอวังเหนือ ดังนี้

– ตำบลทุ่งฮั้ว บ้านเรือนแตกร้าว 10 หลัง เจดีย์วัดพระเกิดยอดฉัตรเอียง 1 แห่ง

– ตำบลวังแก้ว บ้านเรือนแตกร้าว 2 หลัง

– ตำบลวังซ้าย บ้านเรือนแตกร้าว 1 หลัง

– ตำบลวังเหนือ บ้านเรือนแตกร้าว 1 หลัง

 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ เวลา 16.19 น.กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกประกาศว่า นอกจากในพื้นที่อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ยังได้รับแจ้งรู้สึกสั่นไหวบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา อีกด้วย