อบจ.อุตรดิตถ์ จัดแข่งขันบาสเกตบอล ครั้งที่ 1 ชิงเงินรางวัลรวม 76,000 บาท

1093

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้กำหนดจัดให้มีการแข่งขันกีฬา “บาสเกตบอลองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1” ประจำปีงบประมาณ 2563 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 13-19 กรกฎาคม 2563 ณ โรงยิมส์ 1,000 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ (หมอนไม้) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอลอันเป็นการส่งเสริมให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีน้ำใจนักกีฬา สร้างระเบียบวินัยในตนเองและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี ตลอดจนพัฒนาทักษะกีฬาบาสเกตบอลจนไปสู่ความเป็นเลิศ โดยจัดให้มีการแข่งขันประเภทต่าง ๆ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้


✅ ประเภทการแข่งขัน
– รุ่นเยาวชนทีมชาย อายุไม่เกิน 18 ปี รับจำนวน 6 ทีม
– รุ่นประชาชนทั่วไปทีมชาย รับจำนวน 10 ทีม
– รุ่นประชาชนอาวุโสทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป รับจำนวน 4 ทีม
✅ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-9 กรกฎาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ ณ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 0-5541-6855
✅ จับสลากแบ่งสาย ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 2
✅ เริ่มแข่งขันวันที่ 13-19 กรกฎาคม 2563 รวม 7 วัน ณ โรงยิมส์ 1,000 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ (หมอนไม้)
✅ เงินรางวัลและถ้วยรางวัล
🏆 ประเภทเยาวชนทีมชาย อายุไม่เกิน 18 ปี
– ชนะเลิศ อันดับ 1 เงินสด 5,000.- บาท พร้อมถ้วยรางวัล
– ชนะเลิศ อันดับ 2 เงินสด 3,000.- บาท พร้อมถ้วยรางวัล
– ชนะเลิศ อันดับ 3 เงินสด 2,000.- บาท พร้อมถ้วยรางวัล
– ชนะเลิศ อันดับ 4 เงินสด 1,000.- บาท พร้อมถ้วยรางวัล
🏆 ประเภทประชาชนทั่วไป ทีมชาย
– ชนะเลิศ อันดับ 1 เงินสด 30,000.- บาท พร้อมถ้วยรางวัล
– ชนะเลิศ อันดับ 2 เงินสด 20,000.- บาท พร้อมถ้วยรางวัล
– ชนะเลิศ อันดับ 3 เงินสด 10,000.- บาท พร้อมถ้วยรางวัล
– ชนะเลิศ อันดับ 4 เงินสด 5,000.- บาท พร้อมถ้วยรางวัล
🏆 ประเภทประชาชนอาวุโสทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป
– ชนะเลิศ อันดับ 1 ถ้วยรางวัล
– ชนะเลิศ อันดับ 2 ถ้วยรางวัล
– ชนะเลิศ อันดับ 3 ถ้วยรางวัล
– ชนะเลิศ อันดับ 4 ถ้วยรางวัล

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว โดยติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบ ได้ที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0-5541-6855 ในวันและเวลาราชการ

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน