มิ.ย. 22, 2020

พิษณุโลก เกษตรกร “ตัดพ้อ”
ภาครัฐ งบโรงงานมะม่วง 150 ลบ.ชะงัก แหล่งผลิตใหญ่สุดในประเทศ

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังงบประมาณ 150,000,000 บาท ที่รัฐบาลจัดสรรมาดำเนินการตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยแปรรูปและการตลาด ให้กับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ดำเนินก่อสร้างโรงงานมะม่วง ตามข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างคณะกรรมการร่วม ภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 กับผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และ มทร. ล้านนา

ต่อมานายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะประธานกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ได้ทำหนังสือถึงอธิการบดี มทร.ล้านนา จำนวน 6 ข้อ เพื่อให้เกิดแนวทางการปฏิบัติอย่างชัดเจน แต่ทว่าหลายฝ่ายมองว่ามีเงื่อนไขมากเกินไป จน มทร.ล้านา ไม่สามารถรับข้อเสนอได้ และเท่ากับปฏิเสธการให้ใช้สถานที่ จึงทำให้เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนศูนย์พัฒนาผลไม้สดและแปรรูปเพื่อการส่งออก พร้อมด้วยเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้ และมหาชนก พื้นที่ อ.วังทอง อ.เนินมะปราง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก และกลุ่มเกษตรกรรอยต่อในพื้นที่ จ.พิจิตร จ.เพชรบูรณ์ กว่า 60 คน นำไปสู่การฟ้อง มทร.ล้านนา และผู้ว่าฯ พิษณุโลก ต่อศาลปกครอง พิษณุโลก เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน ที่ผ่านมา

ดร.ทินกร ทาตระกูล อดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ล้านนา พิษณุโลก กล่าวว่า ความจริงเป็นผลสืบเนื่องจากการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่มาจังหวัดพิษณุโลกในวันที่ 25 เดือนธันวาคม 2560 เป็นการประชุมคณะพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมีท่านนายกรัฐมนตรี ท่านพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ประธานที่ประชุมได้มาพูดคุยเรื่องของโครงการเกษตรอุตสาหกรรม ได้มีการเห็นชอบทางภาคเอกชนที่สภาอุตสาหกรรมเสนอ เป็นมติที่จะต้องขับเคลื่อนโครงการนี้

ดร.ทินกร กล่าวอีกว่า โดยมีการบูรณาการของทั้งภาคราชการ ภาคประชาชน ภาคสถาบันการศึกษา ตนเองเข้าในไปนามสถานบันการศึกษา ได้คุยกันแล้วมีมติ 2562 ว่ามอบหมายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก เป็นผู้ที่จะต้องรับผิดชอบ เป็นหน่วยหลักที่ต้องดำเนินงานก็ได้เสนองบประมาณผ่านกระบวนการตามระเบียบวิถีทางราชการ จนกระทั่งงบประมาณนั้นได้รับการอนุมัติมาให้ดำเนินการในปี 2563 เพราะฉะนั้นเมื่อมาถึงขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนที่อยู่ในช่วงรอการอนุมัติจากกลุ่มจังหวัด

ดร.ทินกร กล่าวด้วยว่า ศูนย์พัฒนาผลไม้เพื่อส่งออก บางท่านก็เรียกว่าโรงงานมะม่วง แต่หัวข้อตามโครงการแล้ว เป็นศูนย์ทำผลไม้สดเพื่อการส่งออก ซึ่งโครงการนี้ก็จะอยู่ในงบประมาณของการทำงานบูรณาการตามแบบกลุ่มจังหวัดของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง1 ซึ่งมีจังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ ตาก สุโขทัย และอุตรดิตถ์ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปและการตลาดเนื่องจากว่ากลุ่มจังหวัดเรามีผักผลไม้ ซี่งถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจและมีความสำคัญต่อเกษตรกรพี่น้องเรา เป็นภาพรวมเศรษฐกิจของกลุ่มเกษตรภาคเหนือตอนล่าง 1 ยกตัวอย่างเช่น เรามีมะม่วง ซึ่งถือว่าติดอันดับพื้นที่เพาะปลูกมะม่วงในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 หรือเรียกว่าติดอันดับ1 ของประเทศไทย หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบว่ามะม่วงของกลุ่มพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียง ไม่ว่าจะเป็นเพชรบูรณ์ สุโขทัย เป็นต้น มีความสำคัญต่อการบริโภคทั้งภายในประเทศและการส่งออกด้วย อยากจะเรียนว่ามะม่วงนั้นเป็นพืชเศรษฐกิจที่เป็นความต้องการของประเทศหลายประเทศ ซึ่งเป็นผู้บริโภคในกรณีที่เราต้องการส่งออก ยกตัวอย่างเช่น ญี่ปุ่น เกาหลี ประเทศ ในกลุ่มอาเซียน เช่น มาเลเซีย และประเทศใกล้เคียงเช่น จีน เลยมีความคิดในการที่จะดำเนินกิจกรรม

“ปัญหาดั้งเดิม คือการขาดโอกาสของเกษตรกร ซึ่งก็เป็นกลุ่มที่ผู้ปลูกมะม่วงรายใหญ่ของประเทศไทย แต่ว่าหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบว่า เราก็ได้เป็นแค่ผู้จำหน่ายวัตถุดิบ คือผลิตแล้วเราก็ได้เป็นผู้จำหน่ายวัตถุดิบเนื่องจากการอาจจะส่งไปถึงมือผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งนั้นการส่งออกจำเป็นจะต้องมีกระบวนการแปรรูป ยกตัวอย่างเช่น การส่งมะม่วงสุกซึ่งเป็นต้องการของตลาด มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง จำเป็นต้องไปผ่านกระบวนการอบไอน้ำ คือพูดง่ายๆว่าจะต้องมีโรงอบ มีโรงงานกำจัดไข่แมลงวันทอง หรือสิ่งต่างๆที่จะมาปนเปื้อนกับผลผลิต ซึ่งเป็นมาตรฐานของการนำเข้า”อดีต รองอธิการบดี มทร.ล้านนา พิษณุโลก  กล่าว

ด้านนายสมบัติ สิทธิไกรพงษ์ประธานวิสาหกิจชุมชนตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่าได้รับผลกระทบโดยตรง ถ้าหากว่ามีโรงงาน โรงอบไอน้ำ โรงงานแปรรูปเกิดขึ้นได้มันก็จะช่วยเกษตรกรชาวสวนได้มาก เพราะว่าทุกวันนี้การขายผลผลิตตกต่ำมาก ตามท้องตลาดไม่ดีเลย ขายผลผลิตราคาถูกมาก ขนาดราคาที่ส่งออกมันควรจะมากกว่านั้น ควรจะราคา 40-50 บาทขึ้นไป แต่ปีนี้ขายราคาส่งออกเพียงแค่ 10 กว่าบาท หากว่าโรงงานได้เกิดขึ้น คิดว่าน่าจะดี มีผลผลิตขายได้ราคาดี และสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้มาก

ด้านนายบุญส่ง สีสะท้าน ประธานวิสาหกิจชุมกลุ่มพัฒนาการผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออก ม.16 ตำบลพันชาลี อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า เคยมีโครงการที่อนุมัติให้กับเราแต่อยู่ๆมายกเลิก มันเหมือนกับเราได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรต่อมิอะไร ในการอบรมสมาชิก แล้วมาสั่งระงับโครงการเรา ทำให้เราเสียโอกาสและเสียเวลา แล้วโอกาสที่เราจะช่วยเหลือสมาชิกเรามันก็น้อย เพราะว่าราคาผลผลิตเราก็ตกต่ำอยู่แล้ว สมาชิกตอนนี้คือติดลบกันเยอะ ผู้ว่าฯ ได้อนุมัติโครงการแล้ว แต่ทางสภาของมหาวิทยาลัย สั่งระงับ ซึ่งยังไม่รู้เหตุผลว่าระงับได้ยังไง อยากจะขอคำชี้แจง เรียนท่านประธานใหญ่ของเครือข่ายของวิสาหกิจชุมชน จะมาดำเนินเรื่องฟ้องร้องและเป็นกำลังใจให้เรา อยากจะรู้ด้วยว่าทำไมถึงระงับโครงการของเรา ในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย มีพื้นที่ปลูกมะม่วงอยู่ประมาณ 200,000 ไร่ มีงบประมาณการก่อสร้างมาแล้ว 150,000,000 ล้าน