ททท.สำนักงานตาก ช่วยเหลือผู้ประกอบการผลกระทบโควิด-19 การนำเสนอสินค้า มูลค่าสูง

583

ททท.สำนักงานตาก ช่วยเหลือผู้ประกอบการผลกระทบโควิด-19 การนำเสนอสินค้ามูลค่าสูง

yoSugQiUo7

เมื่อ เวลา 09.00 น. วันที่ 20 มิถุนายน 2563 ที่โรงแรม The Teak อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายจริยาทร สูหู่ ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตาก ร่วมเปิด กิจกรรม Workshop เตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการสินค้ามูลค่าสูง สินค้าสร้างสรรค์สะท้อนวิถีไทยและอัตลักษณ์ท้องถิ่น และกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยชุมชนนำร่อง กว่า 15 ราย ภายใต้โครงการ Takcraftravan ก็มา..ตาก…ดิคราฟท์ ซึ่งจัดขึ้น ในระหว่าง วันที่ 20-21 มิถุนายน 2563 โดยความร่วมมือระหว่าง
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตาก ร่วมกับ บริษัท ซีแมนทิค ทัช จำกัด


นายจริยาทร สูหู่ ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานตาก กล่าวว่า ภายใต้สถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ส่งผลกระทบให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวและชุมชนส่งผลกระทบอย่างหนัก กิจกรรมโครงการต่างๆ ถูกชะงักเนื่องจากนักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางได้ แต่กระแสการซื้อสินค้าออนไลน์กลับเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด และ ททท. สำนักงานตาก จึงปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญในการนำเสนอสินค้ามูลค่าสูง สินค้าสร้างสรรค์สะท้อนวิถีไทยและอัตลักษณ์ท้องถิ่น และกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยชุมชนของพื้นที่จังหวัดตาก โดยนำช่องทางออนไลน์ต่างๆ เพื่อยกระดับและเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ และเชื่อมโยงเรื่องราวของแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดตากในการสร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่อง

นายณัฐเศษ ศิรินันท์ธนานนท์ ประธานบริษัท ซีแมนทิค ทัช จำกัด ผู้ก่อตั้ง Bentoweb ระบบร้านค้าออนไลน์ และ Facebook Fanpage : theTripPacker และ website : www.thetrippacker.com สังคมของคนรักการท่องเที่ยวในประเทศไทย ที่มีผู้ติดตามกว่า 1,300,000 คน กล่าวว่า ปัจจุบันร้านค้าบนโลกออนไลน์มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การนำผู้ประกอบการชุมชนสู่ธุรกิจ E-Commerce โดย Bentoweb นำเสนอ E-Commerce ในรูปแบบครบวงจร

ตั้งแต่กระบวนการถ่ายภาพสินค้าและการจัดการหลังบ้าน จะช่วยให้ชุมชนทำงานง่ายขึ้น และยังเชื่อมโยงไปยัง Marketplace อื่นๆ อาทิ Shopee Lazada ฯลฯ ยกระดับสินค้าชุมชนให้สร้างความน่าเชื่อถือ ตรงกลุ่มเป้าหมาย สามารถสร้างยอดขายได้มากยิ่งขึ้นด้วย นอกจากนี้ theTrippacker ยังช่วยเติมเต็มเรื่องราวในบริบทต่างๆ ด้านการท่องเที่ยว นำไปสู่การบอกเล่าเรื่องราวของวัตถุดิบในการสร้างสรรค์สินค้าชุมชน

โดยสามารถสั่งซื้อสินค้าของชุมชนจากผู้ประกอบการจังหวัดตาก ผ่านโครงการ Takcraftravan ได้ทาง www.takcraftravan.com

ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น